MENU x
Radioaktivní odpady >Radioaktivní odpady
červenec 2017

Prezident Miloš Zeman dnes na závěr své návštěvy Kraje Vysočina navrhl, aby v bývalém uranovém dolu v Dolní Rožínce vzniklo úložiště vyhořelého paliva z českých jaderných elektráren.

Celý článek
květen 2017

Informace o práci Správy úložišť radioaktivních odpadů najdete v bulletinu, který si můžete stáhnout. 

Celý článek
1. 12. 2016

Nedílnou součástí náplně práce Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je i provádění výzkumu a vývoje hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo a vysokoaktivní odpady. 

Celý článek
Populismus a pokrytectví hlubinné úložiště nevyřeší
5. 12. 2016

O hlubinném úložišti pohledem V. Jonáše. 

Celý článek
21. 10. 2016

Článek z Horáckých novin o hledání hlubinného úložiště. 

Celý článek
3. 11. 2016

Na semináři ve sněmovně 3. 11. se řešili také odpady. 

Celý článek
25.7. 2016

Prohlášení výkonného výboru ET k poslední situaci výběru hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadů.

Celý článek
5.7. 2016

V Německu zavřou všechny jaderné elektrárny, odpad z nich ale budou muset někam uložit. 

Celý článek
květen 2016

Sněmovna řeší úpravu atomového zákona, který také řeší hlubinné úložiště. 

Celý článek
SÚRAO k referendu ve Slavěticích
duben 2016

Obyvatelé obce Slavětice v referendu 10. 4. 2016 odmítli výstavbu úložiště radioaktivních odpadů.

Na otázku, zda lidé souhlasí s výstavbou nových bloků a trvalým úložištěm jaderného odpadu, odpověděli, že ne. Druhá otázka referenda měla zjistit názor obyvatel na rozšiřování elektrárny v případě, že vláda bude zhoršení života Slavětických dostatečně kompenzovat. V tomto případě odpověděli ano.

Sám starosta Slavětic R. Moravec se vyjádřil, že otázky byly položeny nešťastně.

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) provozuje v areálu jaderné elektrárny Dukovany úložiště nízko a středněaktivních odpadů, které vznikají v jaderné energetice (ÚRAO Dukovany). V jaderné elektrárně vznikají dva typy nízko a středněaktivních odpadů - pevné odpady (kontaminované ochranné pomůcky, čistící textilie, balicí materiály, papír, suť apod.) a odpadní vody. S případnou výstavbou či rozšiřováním ÚRAO Dukovany na katastr obce Slavětice se nepočítalo a nepočítá.

SÚRAO dále upozorňuje, že Slavětice nejsou ani v zájmové oblasti vybrané pro geologický výzkum kolem jaderných elektráren, který má zhodnotit vhodnost lokality pro umístění HÚ a případně navrhnout další etapy průzkumů a metod výzkumu pro tento záměr.

Celý proces přípravy hlubinného úložiště je momentálně teprve ve fázi, kdy stát hledá vhodnou lokalitu. V současnosti SÚRAO komunikuje se sedmi vytipovanými lokalitami ohledně první etapy geologických průzkumů. Zda mezi stávající lokality přibude v budoucnu některá z oblastí kolem jaderných elektráren, zatím v tuto chvíli nelze předjímat.

Celý článek

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany