MENU x
Činnost Energetického Třebíčska ve druhé polovině roku 2018

Činnost Energetického Třebíčska ve druhé polovině roku 2018

prosinec 2018

Kulaté stoly, semináře, jednání. Nabitý půlrok. Přečtěte si.

Kulatý stůl s potenciálním dodavatelem technologie pro nový jaderný blok s francouzskou společností EDF, seminář s maďarským zmocněncem pro výstavbu jaderné elektrárny v Paksi Atilou Aszodim, kulatý stůl s kandidáty na senátora za Třebíčsko se zaměřením na jejich postoje k budoucnosti jaderné elektrárny, jednání s ministryní průmyslu Martou Novákovou nebo dojednání finanční podpory korejské KHNP, další potenciální firmy výstavby 5. bloku, třebíčskému hokeji. To je jen malý výčet několika významných aktivit, které se Energetickému Třebíčsku za druhý půlrok 2018 podařily.

V srpnu přiletěli do třebíčského regionu dobrovolníci z Jižní Koreje. Pomáhali s úklidovými pracemi na zimním stadionu, na fotbalovém stadionu v Borovině a také připravili program pro handicapované a seniory. Vyvrcholením jejich dobrovolnických aktivit byl korejský festival v Třebíči, kde představili svou kulturu a návštěvníci mohli také ochutnat korejské jídlo. Vedle dobrovolnické pomoci přivezla korejská KHNP také finanční podporu pro třebíčský hokej i fotbal a neziskovky v Třebíči.

Ještě než skončily prázdniny, vypravila se delegace vedená Vítězslavem Jonášem na jednání s nově jmenovanou ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou. Pečlivě ji seznámili s postojem regionu a také se stavem procesu přípravy výstavby nových jaderných zdrojů. V září vystoupil Vítězslav Jonáš v Třebíči na semináři zabývající se demografickým vývojem regionu. Do demografie výrazně zasahuje přítomnost Jaderné elektrárny Dukovany. Účastníci diskutovali také otázku připravenosti na případnou výstavbu s ohledem na ubytovací kapacity, zdravotnictví a také školství.

Začátkem října jsem se zúčastnili mezinárodní konference Budoucnost české jaderné energetiky v Brně, kterou pořádala Hospodářská komora ČR. Právě o budoucnosti hovořili s ministryní průmyslu Martou Novákovou, s prezidentem hospodářské komory Vladimírem Dlouhým i šéfem jaderné divize v ČEZ Bohdanem Zronkem.

Připravili jsme také kulatý stůl s Rosatomem, kterého se zúčastnil maďarský zmocněnec pro výstavbu nové elektrárny Paks Atila Aszodi. Účastnici se seznámili s tím, jak se daří stavět jadernou elektrárnu ve Finsku a jaké procesy předcházely maďarské cestě.

Dalším významným setkáním byl kulatý stůl s kandidáty na senátora za Třebíčsko. Energetické Třebíčsko se jich dotazovala na jejich postoje k jaderné energetice a na konec palivového cyklu.

V listopadu jsme zorganizovali seminář pro studenty na střední stavební škole v Třebíči s názvem Je jádro perspektiva pro mladé? V prosinci jsme připravili další ze série kulatých stolů s potenciálními dodavateli výstavby nových bloků, tentokráte s francouzskou EDF. Zástupci společnosti představili technologii a také spolupráci s regionem.

Eva Fruhwirtová 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany