MENU x
Dopis ministryni Schillerové

Dopis ministryni Schillerové

13. listopadu 2018

Se značným znepokojením jsme zaznamenali informaci o svolání mimořádné valné hromady společnosti ČEZ ze strany minoritních akcionářů sdružených kolem firmy J&T.

Vážená paní ministryně,

obracím se na Vás jménem sdružení Energetické Třebíčsko, které sdružuje desítky odborníků v oblasti elektroenergetiky, desítky společností a firem s průmyslovým zaměřením z celé České republiky, kteří jsou rovněž akcionáři firmy ČEZ. Se značným znepokojením jsme zaznamenali informaci o svolání mimořádné valné hromady společnosti ČEZ ze strany minoritních akcionářů sdružených kolem firmy J&T. Obáváme se tlaku, který tyto aktivity vytváří v souvislosti s rozvojem jaderné energetiky v České republice. Ostatně ve své žádosti o svolání valné hromady uvádějí, že odmítají možnost, aby ČR jako hlavní akcionář mohla na úkor ostatních akcionářů chtít prostřednictvím ČEZ plnit své cíle – rozvoj jaderné energetiky. Přestože náš stát má platnou a schválenou koncepci, jež zohledňuje jako dlouhodobou energetickou bezpečnost naší země, tak také důraz na ochranu životního prostředí, stále zaznamenáváme tendence upřednostnit krátkodobý zájem malé skupiny lidí před zajištěním dostatku cenově dostupné a bezpečně dodávané elektřiny.  Byli jsme přesvědčeni a ujišťováni, že právě to je důvod, proč stát, jenž vykonává svá akcionářská práva prostřednictvím Vámi řízeného ministerstva, vlastní zcela dominantní podíl v této společnosti.

Plně chápeme, že legitimním zájmem soukromých investorů je co nejrychlejší dosahování maximálního (i krátkodobého) zisku, případně získávání vyššího podílu na trhu pro sebe, případně spřízněné soukromé firmy. A to i prosazováním takových kroků, které by směřovaly k omezení investic. To však nesmí být případ společnosti ČEZ, jenž je jedním z mála nejvýznamnějších podniků, který stále z velké části patří státu a tím jsou chráněny zájmy spotřebitelů elektřiny, občanů a firem!  Cílem majitele (nás všech) by v tomto případě měl být strategický rozvoj spojený s důrazem na životní prostředí, nezávislost v oblasti elektroenergetiky a zajištění dostatku co možná nejlevnější elektřiny.

Toho je možné dosáhnout, z pohledu dnešního poznání, pouze rozvojem všech nám dostupných zdrojů, především pak jaderných. Obáváme se, že za snahou některých finančních skupin v souvislosti se svoláním mimořádné valné hromady může být zastavení těchto plánů. Tedy nejen snaha ovlivnit operativní řízení ČEZ, ale především úsilí získat jak maximální krátkodobý profit pro soukromé akcionáře (což se ještě může jevit legitimní), tak také snížit podíl této společnosti na trhu ve prospěch tentokrát již zcela privátních skupin.

Proto Vás žádáme abyste podnikla takové kroky, které zamezí ohrožení dlouhodobých cílů našeho státu a ochrání jeho významný a strategický majetek. Vyzýváme Vás, paní ministryně, zabraňte důsledkům, které bychom už my a velmi pravděpodobně naši nástupci mohli nazývat „Mnichovem české energetiky“. Zabraňme fatálnímu oslabení státu a neustupujme tlakům jednotlivců či skupin, jež by mohl ohrozit naši blízkou i vzdálenější budoucnost.

                                                                                                                                      

Vítězslav Jonáš, předseda sdružení Energetické Třebíčsko

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany