MENU x
Dopis premiérovi Babišovi

Dopis premiérovi Babišovi

31. října 2018

Společný dopis z regionu Dukovan premiérovi Babišovi s výzvou.

Vážený pane předsedo vlády,

jako rána z čistého nebe přichází zpráva, že ministryně průmyslu a obchodu Ing. Marta Nováková veřejně hovoří o možném odložení rozhodnutí o výstavbě nových jaderných reaktorů. Nechápeme, o jakém odložení rozhodnutí mluví, když je již vládou dávno rozhodnuto o výstavbě nových jaderných bloků v SEK ČR a NAP JE ČR, v dokumentech, které jsou závazné pro vládu. Vaše vláda už dokonce přijímá usnesení k plnění těchto dílčích úkolů, např. poslední usnesení č. 415. Také nechápeme, o jakém nepřijatelném tlaku paní ministryně hovoří, když všechna úskalí jsou dlouho známa, jsou popsána v uvedených dokumentech a jsou řešena v pracovních komisích Stálého výboru pro jadernou bezpečnost.

Velice nás také překvapilo, že paní ministryně mluví o prodloužení životnosti stávajících bloků v Dukovanech nad rámec životnosti, kterou připouští energetická koncepce a národní akční plán. Navíc, když media uveřejnila i Vaši reakci, která se vyjádření paní ministryně velmi blíží.

Jsme velice znepokojeni vývojem diskuze okolo jaderné energetiky, která popírá přijatá usnesení a závěry. Každý trochu znalý odborník i neodborník již dnes dobře ví, že prodlužování životnosti je složitá a náročná procedura, která se nedá přesně stanovit a záleží na mnoha technických, provozních a bohužel i politických budoucích okolnostech. Jen současné dokončené prodloužení provozu reaktorů bylo velmi složitou a svízelnou akcí. My, zástupci regionu, chceme co nejdelší bezpečný provoz stávajících bloků, je třeba ale říci, že v žádném případě není v našich ani Vašich silách toto garantovat.

Vážený pane předsedo vlády,

žádáme Vás o zajištění realizace všech schválených úkolů tak, aby nedošlo k jejich zpochybnění. Už dnes jsme za původními termíny v několikaletém zpoždění a Vy osobně jste nás ujišťoval, že řešení máte a že poslední přijaté termíny ve vašem vládním usnesení splníte.

Veřejnost Kraje Vysočina a zástupci průmyslu v širokém okolí jaderné elektrárny pozorně sledují dění kolem budoucnosti Dukovan a cítí se velmi ohroženi jakýmkoliv zpochybněním dlouhodobého provozu Jaderné elektrárny Dukovany a odmítnutím dostavby V. bloku EDU.

Přejeme Vám sílu k rychlému a správnému řešení k výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech.

 

Za Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Energetické Třebíčsko Vítězslav Jonáš, předseda

Energoregion 2020 Vladimír Měrka, předseda

Ekoregion 5 Petra Jílková, předsedkyně

Krajskou hospodářskou komoru Kraje Vysočina Ing. Richard Horký, předseda

Občanskou bezpečnostní komisi při EDU Ing. Aleš John, MBA, předseda

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany