MENU x
Dopravní situace v Třebíči a výstavba Dukovan

Dopravní situace v Třebíči a výstavba Dukovan

22. 6. 2021

V pondělí 21. června se Vítězslav Jonáš zúčastnil setkání zpracovatelského týmu Plánu udržitelné městské mobility. Ve spolupráci s odborníky pracuje Třebíč na rozsáhlém projektu, který má za cíl zjistit, jaké jsou ve městě možnosti rozvoje moderní dopravy.

Zapojují se občané, firmy i další organizace. S plánovanou výstavbou nového jaderného zdroje v Dukovanech je nutné počítat s nárůstem dopravy a mobility lidí i materiálů. I na to se musí město a široký region připravit. „Třebíči opravdu výrazně pomůže obchvat, na kterém se už začíná pracovat. Přes Třebíč se budou dopravovat nadrozměrné komponenty na stavbu i další materiál na staveniště. Je potřeba také sledovat, odkud budou lidé vyjíždět, kde budou mít nové firmy sídla a připravit dopravu na zkapacitnění,“ sdělil při setkání Vítězslav Jonáš a dodal, že doprava je jedno z důležitých témat, které Energetické Třebíčsko řeší v souvislosti s přípravou výstavby. A to nejen na straně Vysočiny, ale i z druhého směru – od Brna.

 

K dopravě se mohou vyjádřit firmy i občané

Pokud by kdokoli z firem či živnostníků chtěl sdělit svůj postřeh, podnět či nápad nebo zkušenost z oblasti dopravy a mobility v Třebíči, může se obrátit na pana Romana Dostála: dostal@fd.cvut.cz. Každá informace přímo od účastníků života ve městě přispěje k moderní dopravě v Třebíči.

 

Co je Plán udržitelné městské mobility

Městská mobilita a doprava patří ke klíčovým faktorům rozvoje měst. Efektivní dopravní systém zajišťuje dobrou dostupnost jak školských, zdravotnických zařízení, ale i ekonomickou a ekologickou přepravu do zaměstnání a za dalšími aktivitami. Město Třebíč začalo v srpnu 2020 zpracovávat plán udržitelné dopravy města Třebíče. Postupně zapojuje veřejnost, dopravce, odborníky, firmy i organizace, které v Třebíči působí. Nejedná se o zcela první strategický dokument, město už má zpracovanou Koncepci mobility a dopravní obslužnosti města Třebíče a na tento dokument bude navazovat.

Plán udržitelné městské mobility (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) popíše současný stav všech módů dopravy ve městě a v blízkém okolí, popíše největší nedostatky a vyzdvihne příležitosti, a především navrhne soubor opatření, které současnou situaci dílčích módů dopravy buď zlepší nebo zajistí, aby se dále nezhoršila.

 

Více informací na webu www.modernidoprava.trebic.cz.

 

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany