MENU x
Třebíč a Ulju-gun podepsali memoradum

Třebíč a Ulju-gun podepsali memoradum

červen 2018

Zástupci města Třebíče a jihokorejského města Ulju-Gun  uzavřeli v pondělí 18. června memorandum o porozumění.  Jeho hlavními tématy jsou jaderná bezpečnost a výměna zkušeností jaderných regionů.

V neděli večer pozvalo vedení města Třebíč korejskou delegaci na koncert do Kamenného sálu na zámku. V pondělí ráno navštívili ekotechnické centrum Alternátor a potom se přesunuli na Mohelenskou hadcovu step, odkud jsou krásné pohledy na JE Dukovany. Na pracovním obědě na zámku v Dukovanech se setkali s předsedou Energoregionu 2020 Vladimírem Měrkou, starostou Rouchovan Vladimírem Černým, starostou Dukovan Miroslavem Křišťálem, zástupcem Energetického Třebíčska Evou Fruhwirtovou, ředitelem firmy NUVIA Martinem Pazúrem a také předsedou hospodářské komory Richardem Horkým. Diskutovali o tom, jak veřejnost u nás a v Koreji vnímá jadernou energetiku. V obou zemích jsou lidé jádru nakloněni, důraz kladou na bezpečnost provozu. SHIN JANG YUL, starosta Ulju-gun, hovořil se starosty take o podpoře KHNP v jejich regionu. Přítomnost jaderných bloků se velmi pozitivně projevuje v místní ekonomice.

Odpoledne si korejská delegace si se starostou Pavlem Janatou prohlédla třebíčské památky. Obdivovali architekturu, historii a take ocenili čistotu ve městě.

 

Myšlenka partnerství vznikla při pracovní cestě do Jižní Koreje

Delegace složená ze zástupců Energetického Třebíčska, Okresní hospodářské komory Třebíč, Krajské hospodářské komory Vysočina, starostů Rouchovan a Dukovan, zástupců města Třebíče a firmy Nuvia se začátkem roku setkala v Jižní Koreji se zástupci firem a institucí zaměřených na jadernou energetiku.  Delegace jednala s vedením města Ulju-gun, na jehož samosprávním území je provozována jaderná elektrárna, s vedením společnosti KHNP, potenciálním dodavatelem výstavby 5. bloku v Dukovanech. Čeští zástupci navštívili KORAD, zajišťující uložení radioaktivních odpadů, a také se velice zajímali  o jaderné bloky Shin-Kori 4, což je první část reaktoru APR1400, který je již v provozu, a Shin-Kori 5  a 6, části reaktoru APR1400, které jsou před spuštěním, a které jsou budovány ve Spojených arabských emirátech. Pozornost zaměřili i na zkušenosti strojírenské́ firmy Doosan Heavy Industries and Construction, mateřské společnosti Doosan Škoda Power, která vyrábí komponenty do jaderných elektráren.  

Jihorejský jaderný region a Třebíčsko mají zájem spolupracovat

Během této návštěvy současně vznikla myšlenka možného nastavení budoucí spolupráce mezi oběma městy, regiony nebo organizacemi, které je sdružují. Záměrem spolupráce je především výměna zkušeností a vzájemné́ sídlení́ praktických poznatků. Za město Třebíč podepsal v pondělí 18. června starosta Pavel Janata memorandum. Za jihorejskou stranu memorandum podepsal starosta Ulju-gun SHIN JANG YUL.  

 

 

Začalo to kulatými stoly, pokračuje dobrovolnickými akcemi

Energetické Třebíčsko uspořádalo s KHNP v květnu loňského roku kulatý stůl v Třebíči. KHNP zde představilo reaktor EU-APR a APR1000, potenciální reaktor pro projekt dostavby elektrárny Dukovany a také představu spolupráce s regionem. V létě 2017 připravila KHNP dobrovolnické́ dny svých zaměstnanců̊ a korejských studentů na Třebíčsku, pomáhali v zařízeních sociálních́ služeb. Letos bude dobrovolnická pomoc pokračovat.

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany