Zprávy ze Správy
červenec 2018

Přečtěte si další číslo bulletinu Správy úložišť radioaktivních odpadů. 

Celý článek
Zamyšlení nad řešením hlubinného úložiště
duben 2018

O jádru a odpadech, ale i o alibismu, populismu a pokrytectví.

Celý článek
Starostové se mohou vyjádřit k hlubinnému úložišti jaderného odpadu
7. dubna 2018

Koncem dubna by se mohla sejít meziresortní expertní skupina k hlubinnému úložišti vyhořelého jaderného paliva.

Celý článek
Jak ukládají radioaktivní odpady ve Francii
říjen 2017

Začátkem října jsem se jako zástupce sdružení Energetické Třebíčsko zúčastnila odborné exkurze do Francie, kde jsme navštívili pracoviště zabývající se ukládáním radioaktivního odpadu.

 

Celý článek
červenec 2017

Prezident Miloš Zeman dnes na závěr své návštěvy Kraje Vysočina navrhl, aby v bývalém uranovém dolu v Dolní Rožínce vzniklo úložiště vyhořelého paliva z českých jaderných elektráren.

Celý článek
Zprávy ze Správy
květen 2017

Informace o práci Správy úložišť radioaktivních odpadů najdete v bulletinu, který si můžete stáhnout. 

Celý článek
1. 12. 2016

Nedílnou součástí náplně práce Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je i provádění výzkumu a vývoje hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo a vysokoaktivní odpady. 

Celý článek
Populismus a pokrytectví hlubinné úložiště nevyřeší
5. 12. 2016

O hlubinném úložišti pohledem V. Jonáše. 

Celý článek
21. 10. 2016

Článek z Horáckých novin o hledání hlubinného úložiště. 

Celý článek
3. 11. 2016

Na semináři ve sněmovně 3. 11. se řešili také odpady. 

Celý článek
Další články