MENU x
Dukovanská výzva

Dukovanská výzva

červenec 2017

Region předal vládě Dukovanskou výzvu. Rozhodněte!

V elektrárně Dukovany zasedal ve čtvrtek 15. června Stálý výbor pro jadernou energetiku za účasti premiéra Bohuslava Soboty, ministra financí Ivana Pilného, ministra životního prostředí Richarda Brabce a ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka. Na tomto jednání zazněl od zástupců regionu požadavek na jasné rozhodnutí o výstavbě 5. bloku. Premiér Sobotka sdělil, že vláda přípravu výstavby urychlí, ale konečné rozhodnutí o výstavbě nového jaderného zdroje přenechá na vládu příští. K závěrům tohoto Stálého výboru pro jadernou energetiku a seznámení se s postupem prací na přípravě výstavby se uskutečnila 20. července první komunikační schůzka se zástupci regionu, vládním zmocněncem pro jadernou energetiku Jánem Štullerem a náměstkyní ministra průmyslu Lenkou Kovačovskou. Právě na tomto setkání předali zástupci regionu vládnímu zmocněnci Štullerovi Dukovanskou výzvu. Opětovně v ní žádají, aby vláda přehodnotila své stanovisko a definitivně rozhodla o výstavbě 5. bloku ještě před poslaneckými volbami, které se konají v říjnu.

 

Dukovanská výzva

V  červnu letošního roku si na JE Dukovany podávaly dveře významné politické návštěvy. Nejdříve Hospodářský výbor Parlamentu ČR, posléze Stálý vládní výbor pro jadernou energetiku za účasti premiéra Bohuslava Sobotky, ministra financí Ivana Pilného, ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka a ministra životního prostředí Richarda Brabce a nakonec i prezident České republiky Miloš Zeman. Vždy byli doprovázeni vrcholovým vedením ČEZ. Všichni se zajímali o možnosti dalšího provozu současných čtyř bloků a o postup výstavby bloků nových.

Na všech jednáních byli také přítomni zástupci regionu a obyvatelstva z okolí EDU, kteří byli zastoupeni Energetickým Třebíčskem, Energoregionem  2020, Ekoregionem 5, Občanskou bezpečnostní komisí při JE Dukovany, obcí Rouchovany a Dukovany.

Od všech domácích zaznívala na těchto jednáních jediná zpráva. Ta zpráva zní:

Dukovanská lokalita je snad jediná lokalita na světě, kde se obyvatelstvo podrobně a dlouhodobě zajímá o provoz elektrárny a sleduje, co se ve světě jaderné energetiky děje. Díky velmi dobrým vztahům mezi elektrárnou a obyvatelstvem v jejím okolí jsou lidé velice pozitivně naladěni k otázkám jaderné energetiky. Vědí, že provoz je bezpečný a spolehlivý a také dobře vědí, že se na jaderné elektrárně nacházejí pracovní příležitosti. A to nejen přímo na samotné elektrárně, ale také v navazujících službách jako je třeba doprava, školství, ubytovací možnosti, údržba, podpůrná výroba atd. Výsledkem je, že obyvatelstvo v drtivé většině chce a podporuje dlouhodobý provoz stávajících bloků a požaduje výstavbu bloků nových.

To je skutečnost a z ní vyplývá požadavek.

Obyvatelstvo chce, aby Jaderná elektrárna v Dukovanech vyráběla dál elektrickou energii po dobu dalších mnoha desítek let. Víme, že současné bloky jednou doslouží a proto chceme, aby jejich provoz byl plynule nahrazen bloky novými.  Výstavba nových bloků je deklarována, ale vnímáme, že jde pomalým tempem kupředu. Neustálé mlžení a přešlapování na místě a oddalování definitivního rozhodnutí o nové výstavbě je škodlivé. Proto udělejte rozhodnutí a vyhlaste, že nový blok se bude stavět v Dukovanech v termínech tak, jak to určuje Aktualizovaná státní energetická koncepce a Národní akční plán pro jadernou energetiku, možná i v termínech rychlejších. Současné rozhodnutí vlády, že se stavba připravuje a že definitivní rozhodnutí vydá až po povolovacích procesech, tj. 2025, je nedostatečné a uvádí region, průmysl, školství a další instituce v nejistotu.

Je to životní otázka nejen pro region Dukovansko, ale zejména  pro budoucí energetickou bezpečnost a nezávislost České republiky.

K ní se totiž obyvatelstvo v okolí Jaderné elektrárny Dukovany svým postojem k udržení a dalšímu rozvoji jaderné energetiky staví mnohdy prozíravěji než vláda  České republiky.

Proto, aby tomu nebylo i nadále, vyzýváme Vládu ČR: Neodkládejte rozhodnutí na příští vládu, rozhodněte o výstavbě vy!

 

Energoregion 2020,

Ekoregion 5,

Rouchovany,

Dukovany,

Občanská bezpečnostní komise,

Energetické Třebíčsko

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany