MENU x
O nás >O nás

Představení činnosti

Zakládajícími členy sdružení Energetické Třebíčsko je město Třebíč, Okresní Hospodářská komora Třebíč, Střední průmyslová škola Třebíč, obec Dukovany a obec Rouchovany. Hlavním předmětem činnosti je zastupování a hájení zájmů členů ve vztahu k udržení a další rozvoj energetického odvětví v regionu a podpora dalšího provozu a výstavba 5. bloku elektrárny Dukovany. Kancelář zahájila činnost 8. dubna 2013.

Předsedou Energetického Třebíčska je Vítězslav Jonáš. Ve výkonném výboru je dále starosta Třebíče Pavel Pacal, ředitelka třebíčské střední průmyslové školy Petra Hrbáčková, starosta Rouchovan Vladimír Černý a předseda Okresní hospodářské komory Třebíč Petr Šmejkal. V roce 2016 byla ustanovena expertní komise Energetického Třebíčska. 

 

Socio-ekonomický výzkum dopadů provozu Jaderné elektrárny Dukovany na region

Energetické Třebíčsko je spoluřešitelem socio-ekonomického výzkumu, který byl s Univerzitou Karlovou proveden v roce 2014 - 2015. Výzkum s názvem Scénář budoucího vývoje mikroregionu Jaderné elektrárny Dukovany byl ukončen v roce 2015. Finance se podařilo získat od Technologické agentury České republiky z programu Omega. Cílem výzkumu bylo vytvořit tři scénáře vývoje spádového regionu jaderné elektrárny Dukovany zaměřené na dopady v sociálním a ekonomickém prostředí zohledňující odstavení jaderné elektrárny Dukovany;  zachování stávajícího výkonu a případné vybudování 5. bloku elektrárny. Hlavními úkoly bylo posoudit dopady na počet a strukturu pracovních příležitostí v regionu, dopady na firmy napojené na fungování jaderné elektrárny a dopady na obce, kraj a jejich fungování.

 

Semináře, konference

Energetické Třebíčsko iniciovalo nebo organizovalo několik seminářů a konferencí k problematice budoucnosti Jaderné elektrárny Dukovany. V Senátu se uskutečnil seminář 23. května 2014 na téma Ekonomické a sociální důsledky způsobené uzavřením velkého zdroje energie, 12. června 2014 se ve Valši konala konference s názvem Budoucnost Jaderné elektrárny Dukovany, 25. listopadu 2014 se uskutečnila konference ve sněmovně s názvem Možné socioekonomické dopady v případě ukončení provozu JE Dukovany a neb Proč je důležitá dostavba 5. bloku JE Dukovany.

V roce 2015 uspořádalo sdružení konferenci na téma Umíme postavit 5. blok v Dukovanech včas?, která se konala 25. března 2015 v Třebíči. Zde také vznikla tzv. Třebíčská výzva apelující na zákonodárce, aby schválili strategické dokumenty potřebné k výstavbě nového jaderného zdroje.

Vláda schválila Aktualizaci energetické koncepce 18. května 2015, Národní akční plán jaderné energetiky pak vláda schválila 3. června 2015.

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 uspořádalo Energetické Třebíčsko ve spolupráci s Hospodářským výborem Poslanecké sněmovny seminář na téma Plnění úkolů z Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky ČR v návaznosti na zajištění energetické bezpečnosti. 

V pátek 11. května 2018 uspořádal předseda Senátu Milan Štěch a předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš konferenci v Senátu s názvem Stav plnění Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky.

Kulaté stoly s potenciálními dodavateli

Od podzimu 2016 připravuje Energetické Třebíčsko s potenciálními dodavateli technologie nového jaderného zdroje kulaté stoly. Díky této příležitosti mají možnost české regionální firmy navázat kontakty s potenciálními dodavateli a starostové získat představu o spolupráci v regionu. 

 

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany