MENU x

Členové

Sdružení Energetické Třebíčsko je dobrovolným sdružením obcí a právnických osob, které mají zájem na udržení energetického regionu, podporují rozvoj energetického odvětví a podnikatelského prostředí v regionu.

 

Základní posláním sdružení Energetické Třebíčsko je zastupovat a hájit zájmy členů ve vztahu k udržení a dalšímu rozvoji energetického odvětví v regionu, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, kraje, státu a s ostatními organizacemi i jednotlivci. Důležitým úkolem je přispívat k jednoznačnému definování perspektivy dalšího provozu a rozvoje Jaderné elektrárny Dukovany a přispívat k definování a naplňování energetické koncepce státu.

Podstatnou činností je podpora výstavby nových jaderných bloků v lokalitě Jaderné elektrárny Dukovany za dodržení zásad udržitelného rozvoje a minimalizování dopadů do životního prostředí včetně dodržování zásad bezpečného provozu nových i současných energetických zařízení. V neposlední řadě do úkolů patří vytváření ekonomické základny pro plnění cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností, přispívání k propagaci, rozvoji a vzdělanosti regionu jako významné energetické lokality. Součástí práce je napomáhat rozvoji energetiky v regionu, zejména formou organizační a osvětové činnosti.

 

Zakládající členové:


Obec Dukovany

Obec Rouchovany

Město Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč

Okresní Hospodářská komora Třebíč

 

Členové:

 

2JCP

Archatt

B-Technik s.r.o.

Colsys s.r.o.

ČEZ Energoservis

Disting 

Dokulil Pavel

ELKOV elektro

G4S

HOCHTIEF

Horácká Slavie Třebíč

Horácký tenisový klub Třebíč

Chemcomex

I&C Energo a.s.

IFRE a.s.

INELSEV s.r.o.

INSET s.r.o.

Kavyl spol. s.r. o.

Kapucín, s.r.o.

McRai

Město Ivančice

Město Moravský Krumlov 

Metrostav

Metrostav DIZ s.r.o.

Mifre Energy s.r.o.

MK STAV - invest s.r.o.

MVM EGI

NRG flex

NUVIA a.s.

Okna&Company, s.r.o.

Prefa Brno a.s.

S.O.K Třebíč

Střední škola stavební Třebíč

Škoda JS

TES s.r.o.

TIPA Telekom plus a.s.

TTS Energo s.r.o.

VIA ALTA a.s

V - STAV Hrotovice

Yashica

World Pipe Welding 

 

 

Máte zájem podpořit činnost sdružení svým členstvím? Pokud ano, přihláška je ke stažení níže.

 

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany