MENU x

Členové

Sdružení Energetické Třebíčsko je dobrovolným sdružením obcí a právnických osob, které mají zájem na udržení energetického regionu, podporují rozvoj energetického odvětví a podnikatelského prostředí v regionu.

 

Základní posláním sdružení Energetické Třebíčsko je zastupovat a hájit zájmy členů ve vztahu k udržení a dalšímu rozvoji energetického odvětví v regionu, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, kraje, státu a s ostatními organizacemi i jednotlivci. Důležitým úkolem je přispívat k jednoznačnému definování perspektivy dalšího provozu a rozvoje Jaderné elektrárny Dukovany a přispívat k definování a naplňování energetické koncepce státu.

Podstatnou činností je podpora výstavby nového jaderného bloku v lokalitě Jaderné elektrárny Dukovany za dodržení zásad udržitelného rozvoje a minimalizování dopadů do životního prostředí včetně dodržování zásad bezpečného provozu nových i současných energetických zařízení. V neposlední řadě do úkolů patří vytváření ekonomické základny pro plnění cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností, přispívání k propagaci, rozvoji a vzdělanosti regionu jako významné energetické lokality. Součástí práce je napomáhat rozvoji energetiky v regionu, zejména formou organizační a osvětové činnosti.

 

Zakládající členové:


Obec Dukovany

Obec Rouchovany

Město Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč

Okresní Hospodářská komora Třebíč

 

Členové:

 

B-Technik s.r.o.

Colsys s.r.o.

ČEZ Energoservis

Disting 

Dokulil Pavel

Ekobioenergo o.s.

EL-INSTA ENERGO s.r.o. 

ELKOV elektro

EventEra

G4S

HOCHTIEF

Chemcomex

I&C Energo a.s.

INELSEV s.r.o.

INSET s.r.o.

Kapucín, s.r.o.

Město Ivančice

Město Moravský Krumlov 

MICo s r. o.

NOSTRA-HERTZ

NUVIA a.s.

PBS INDUSTRY, a.s.

PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.

Solace a.s.

Střední škola stavební Třebíč

TES s.r.o.

TIPA Telekom plus a.s.

Topenářství Kromus

TTS Energo s.r.o.

VIA ALTA a.s

V - STAV Hrotovice

Yashica

 

 

 

 

Máte zájem podpořit činnost sdružení svým členstvím? Pokud ano, přihláška je ke stažení níže.

 

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany