MENU x

Partneři

Energoregion 2020

Energoregion 2020 je sdružení obcí a měst ve dvacetikilometrovém pásmu kolem Jaderné elektrárny Dukovany. Hlavní činností sdružení je zastupovat a hájit zájmy obyvatel regionu ve vztahu k jaderné energetice a všem ostatním provozům a činnostem, které ovlivňují životní prostředí. Energoregion 2020 zastupuje 129 měst a obcí a téměř 100 000 obyvatel. V současné době velmi intenzivně sleduje jednání ohledně plánované výstavby 5. bloku a také se aktivně zapojuje do všech jednání. 

 

Občanská bezpečnostní komise

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou starostové a zastupitelé z 20 km okolí JE Dukovany. Jsou vysláni sdružením Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcemi Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. 

 

Ekoregion 5

Ekoregion 5 je dobrovolný svazek obcí v pětikilometrovém pásmu Jaderné elektrárny Dukovany. Pětikilometrové pásmo není jen tak náhodné, ale vychází z havarijního plánování elektrárny. O Ekoregionu se poprvé hovoří v roce 1996 v souvislosti se vznikem Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany. V roce 2010 dal impuls k aktivnímu fungování svazku Vítězslav Jonáš, tehdejší senátor za Třebíčsko. Ekoregion 5 sdružuje tyto obce: Rouchovany, Rešice, Dukovany, Slavětice, Horní Dubňany, Mohelno. Předsedkyní svazku je Petra Jílková, starostka obce Rešice, místopředsedou je Vladimír Černý, starosta obce Rouchovany.  

 

Okresní hospodářská komora Třebíč

Sdružuje desítky firem a živnostníků v regionu. Je významným partnerem sdružení a patří mezi zakládající členy. Jednou z priorit OHK Třebíč je výstavba nových jaderných bloků.

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany