MENU x
Rozrostli jsme se o další členy

Rozrostli jsme se o další členy

12. března 2018

Výkonný výbor schválil další tři nové firmy v Energetickém Třebíčsku.

Novým členem se stala firma Inelsev, s. r. o., která působí v petrochemii, je dodavatelem integrovaných, inženýrských řešení a průmyslových technologií, výrobcem rozváděčů a průmyslových hal včetně částí silnoproudu, slaboproudu, měření a regulace. Činnost představil jednatel Josef Dub. „Rádi bychom podpořili svým členstvím aktivity Energetického Třebíčska,“ shrnul.

Další firmou je společnost ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o., která  zajišťuje komplexní opravárenský servis pro hlavní komponenty jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Údržbářské a servisní činnosti jsou prováděny také na vodních elektrárnách Dlouhé Stráně, Dalešice, Mohelno, Lipno I. a II., Hněvkovice a Kořensko. Významnou část aktivit společnosti tvoří technicko-inženýrské projekty.  Na výkonném výboru ji představil Karel Jelínek, místopředseda rady jednatelů.

Třetí firmou je NOSTA-HERTZ, s. r. o., která působí zejména na českém trhu v oblastech inženýrská činnost v investiční výstavbě. Věnuje se koordinaci bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, poradenství při zavádění a údržbě systémů řízení podle evropských standardů, provádění interních auditů systémů řízení a školících aktivit.

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany