MENU x
Zasedala rada Energoregionu 2020

Zasedala rada Energoregionu 2020

květen 2018

Zúčastnili jsme se rady Energoregionu 2020. 

Na programu jednání byla informace o provozu JE Dukovany pohledem bezpečnostní komise. Prostor byl také věnován připravované konferenci v Senátu na téma Stav plnění Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky a s tím také situaci ohledně přípravy výstavby nových jaderných bloků. Předseda ET Vítězslav Jonáš radu seznámil s aktuálním stavem. Informoval také, že region je připraven předat Vládě ČR základní kámen jako symbol snahy regionu o výstavbu. Výjezdní zasedání vlády v Kraji Vysočina je totiž naplánovano na pondělí 28. května. 

Předseda Vladimír Měrka informoval o řešení roznosu jodových tablet ve 20km pásmu.  S novým Atomovým zákonem došlo ke změně odpovědnosti za jodovou profylaxi (výměnu jodových tablet v zóně havarijního plánování). Původně jodová profylaxe spadala do působnosti ČEZ. Tablety pořídil ČEZ, dovezl je na obecní úřady a dal obcím 5 Kč na obyvatele na jejich distribuci. Obce z těchto peněz financovaly lidi, kteří zajistili distribuci k obyvatelům. Jodové tablety se vydávají proti podpisu, což je nutné provádět osobně, a odebírají se prošlé. S novým Atomovým zákonem jodová profylaxe přešla na kraje a hasičské sbory a ty ji obratem přehrály na obce, avšak bez finančního zajištění. Jde cca o půl milionu korun – v zóně havarijního plánování má trvalé bydliště mírně přes 90 000 lidí. 

Distribuce měla proběhnout do března 2018. Díky příspěvku ČEZ se podařilo zajistit do obcí tablety. "Jsem velmi rád, že nám ČEZ pomohl a tuto situaci nebral na lehkou váhu. Do budoucna budeme přemýšlet, jak to dál řešit," sdělil. 

Součástí programu bylo také projednání partnerství s region Ulju-gun v Jižní Koreji. Stejně jako náš region, tak i jejich má na svém území jadernou elektránu a běží stavba nové. Na Energoregion přišel dopis s nabídkou partnerství. Starostové se shodli, že vzhledem k tomu, že Vláda ČR ještě nerozhodla o výstavbě nových jaderných bloků, je předčasné uzavírat partnerství. "Nebráníme se spolupráci, ale vše má svůj vývoj. Vážíme si zájmu korejského regionu a věřím, že jakmile se podaří vyřešit situaci na domácí půdě, bude více prostoru pro zahraniční spolupráci," shrnul Vladimír Měrka. 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany