MENU x
Správa úložišť nadále pokračuje v plnění svých činností a povinností

Správa úložišť nadále pokračuje v plnění svých činností a povinností

květen 2022

Řízením je dočasně pověřen náměstek pro jadernou energetiku Tomáš Ehler.

Ve Správě úložišť radioaktivních odpadů došlo k organizační změně. Na straně ředitele Jana Prachaře nastaly pracovní překážky pro výkon jeho funkce. Řízením SÚRAO byl proto dočasně pověřen náměstek ministra průmyslu a obchodu pro jadernou energetiku Tomáš Ehler. Správa úložišť nadále pokračuje v plnění svých činností a povinností vyplývajících z atomového zákona a dalších právních předpisů či usnesení vlády nebo rozhodnutí dozorujících orgánů, ať už se jedná o provoz úložišť stávajících či přípravu projektu hlubinného úložiště.

 

Zdroj: surao.cz

foto: Rastislav Suchý

 

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany