MENU x
ČEZ intenzivně pracuje na přípravě dokumentace pro nový zdroj

ČEZ intenzivně pracuje na přípravě dokumentace pro nový zdroj

11. října 2019

V pátek 11. října se uskutečnilo na Jaderné elektrárně Dukovany setkání na téma Nový jaderný zdroj. Generální ředitel EDU II Petr Závodský se svým týmem informoval starosty nejen o procesu EIA, ale také představil další navazující kroky a odpovídal starostům na jejich dotazy.

Souhlasné stanovisko EIA, která vydalo ministerstvo životního prostředí na konci prázdnin, má platnost sedm let. Obsahuje 47 podmínek, které musí ČEZ splnit, aby zmírnil dopady vlivu na životní prostředí a obyvatelstvo. „Jedná se například o zpracování akustické studie a povinnosti měřit hluk také během výstavby, na základě výsledků pak nastavit opatření, například omezení návozu materiálu přes noc,“ vysvětlil Petr Závodský. Mezi podmínkami je také to, co už obsahuje i silniční zákon - investor musí zmapovat stav silnic a v případě jejich poškození je také opravit. Myšleno je také na prašnost a její eliminaci. I ta se bude pečlivě sledovat. „Mimo jiné potvrdíme nezávadnost provozu sledováním zdravotního stavu obyvatel v okolí. V podmínkách je také stanoveno to, co už dobře funguje, a to je informování veřejnosti o výstavbě a provozu. V tom budeme i dále pokračovat,“ doplnil Petr Závodský.

 

Na čem se pracuje

V současné době se zpracovává dokumentace pro územní řízení, která by měla být dokončena v polovině roku 2021. Povolení bude vydávat stavební úřad v Třebíči a vydání rozhodnutí se očekává na konci roku 2021.  „Vedle toho diskutujeme model výběru dodavatelů se státem, vstupuje do toho důležitý faktor, a to je energetická bezpečnost státu, ale také to, do jaké míry bude zapojen český průmysl,“ potvrdil Petr Závodský. Elektrárna Dukovany II má nyní projednanou rámcovou smlouvu se státem. Na ni budou navazovat smlouvy na jednotlivé etapy, které popisují konkrétní činnosti ČEZ i státu. Rámcovou smlouvu bude Česká republika projednávat v Bruselu. Evropská unie totiž nedovoluje nepřiměřenou státní podporu. Naše země proto musí prokázat, že jádro je klíčovým prvek naší energetické bezpečnosti i prostředkem ochrany klimatu. Klíčovým dokumentem, který je potřeba pro vydání územního povolení, je povolení o umístění od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. O povolení žádá dle atomového zákona Elektrárna Dukovany II na začátku příštího roku.

 

Průzkumy lokality pro umístění nového jaderného zdroje

Pro dokumentaci potřebnou pro povolení umístění jaderného zdroje probíhalo pět let spoustu technických měření. Zkoumalo se území v okolí elektrárny a také přímo lokalita budoucích nových bloků. Informace z třiceti hydrogeologických vrtů slouží k modelování proudění podzemních vod a 28 geofyzikálních měření poskytlo přesný obraz hornin v půdě. Kolem elektrárny provedli geologové dvanáct geologických rýh a také zkoumali zlomy v horninách, které jsou staré 2,6 milionů let. Výstupem těchto prací je dokumentace o 1600 stranách. V březnu příštího roku podá EDU II žádost o povolení umístění. Státní úřad pro jadernou bezpečnost pak má dvanáct měsíců na zpracování.

Eva Fruhwirtová 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany