MENU x
Dukovany získaly kladné stanovisko k EIA

Dukovany získaly kladné stanovisko k EIA

srpen 2019

Proces EIA pro nové jaderné bloky přehledně a stručně.

Letošní léto bylo pro budoucnost Jaderné elektrárny Dukovany zásadní. Do prázdnin jsme vstoupili s velmi dobrou zprávou - vláda na svém červencovém jednání schválila výstavbu nové jaderné elektrárny v Dukovanech a stanovila harmonogram úkolů. Ke konci prázdnin přišla další dobrá zpráva – Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo souhlasné závazné stanovisko v procesu posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. stanovisko EIA) k záměru Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany.        

Územní rozhodnutí o stavbě nových jaderných bloků vydá stavební úřad v Třebíči

Stanovisko obsahuje celou řadu závazných podmínek ke zmírnění a eliminaci vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo. Ty se týkají jednotlivých fází přípravy, výstavby a provozu včetně povinnosti monitoringu vlivů záměru na životní prostředí.  Podmínky uvedené ve stanovisku jsou závazné pro navazující řízení. „Tím nejbližším bude územní řízení o umístění stavby dle stavebního zákona. V současné době zpracováváme dokumentaci pro územní řízení,“ potvrzuje Petr Závodský, generální ředitel společnosti Elektrárna Dukovany II. Stanovisko EIA se tak stalo dalším zásadním podkladem pro přípravu dokumentace pro územní řízení.  Územní řízení o  umístění stavby podle stavebního zákona bude v případě nových jaderných bloků řešit stavební úřad v Třebíči. „Investor Elektrárna Dukovany II komunikuje se stavebním odborem i dalšími odbory a připravují se, aby celý proces proběhl hladce,“ potvrzuje starosta Třebíče Pavel Pacal a dodává, že i povolení o stavbě současných Dukovan povoloval v minulosti také třebíčský stavební úřad.

Souběžně připravuje ČEZ podklady pro podání žádosti o povolení k umístění jaderného zařízení dle atomového zákona. Nejedná se však o navazující řízení na EIA, stanovisko EIA není podkladem.

 

Proces EIA pro nové jaderné bloky přehledně a stručně:

červenec 2016 Oznámení EIA předal ČEZ na ministerstvo životního prostředí.

prosinec 2016 Ministerstvo životního prostředí vydalo závěr zjišťovacího řízení, kde doporučilo, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci EIA kladen zvýšený důraz.

listopad 2017 Dokumentaci EIA záměru nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany ve struktuře a s náležitostmi novelizovaného zákona o EIA předal ČEZ na Ministerstvo životního prostředí včetně kompletních překladů do němčiny, angličtiny, polštiny a maďarštiny.

duben 2018 Mezistátní konzultace k dokumentaci EIA se Spolkovou republikou Německo a s Rakouskou republikou.

květen 2018 Veřejné projednání v Maďarsku.

červen 2018 Veřejné diskuse v Rakousku (Vídeň) a v Německu (Mnichov).

červen 2018 Veřejné projednání v České republice na zimním stadionu v Třebíči.

leden 2019 ČEZ dodaldoplňující a vysvětlující podklady nezbytné pro zpracování posudku.

červen 2019 Ministerstvo životního prostředí dostalo oponentní posudek, který sloužil pro formulaci stanoviska.

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany