MENU x
Dopis premiérovi, ministrovi a zmocněnci

Dopis premiérovi, ministrovi a zmocněnci

říjen 2019

Celé znění dopisu si můžete přečíst v článku. 

Vážený pane premiére,

s velkým uznáním sledujeme vaši činnost směřující k zajištění výstavby nových jaderných bloků a tím pádem k zajištění energetické bezpečnosti naší země. Pozorně se zaměřujeme na činnost Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů, který pod vaším vedením plní úkoly potřebné k výstavbě nového jaderného bloku v Dukovanech k termínu spuštění v roce 2035. Potřebnost uvedení do provozu k tomuto termínu je zásadní pro českou energetiku a vedle pana ministra Havlíčka, zmocněnce Míla to potvrzuje většina zainteresovaných lidí v oboru.

Proto nás velice překvapilo vyjádření paní předsedkyně SÚJB Dany Drábové v některých médiích, že nový jaderný blok v Dukovanech bude připraven ke spuštění nejdříve v letech 2038 až 2040 a že příprava stavby má skluz tři až pět let. Slova paní Drábové bereme vážně, je členkou Stálého výboru a je uznávanou odbornicí v energetice.

Současné provozované jaderné bloky v Dukovanech jsou dle provozovatele a státního dozoru v dobrém technickém stavu, přesto stárnou a v roce 2035–2037 dosáhnou 50-ti let provozu. Nejsou nám známy příklady z jiných států světa s provozováním těchto typů reaktorů nad tuto dobu.

 

Vážený pane premiére,

s plnou zodpovědností vás žádáme o učinění takových opatření, aby termín uvedení do provozu v roce 2035 byl splněn. Jsme si plně vědomi, že mnoho času se v minulosti propáslo a že tento mimořádný úkol lze splnit jen s mimořádnými opatřeními a maximálním nasazením všech zainteresovaných.

Budoucnost energetické bezpečnosti naší země máte ve svých rukou, jiný premiér už tuto šanci nedostane.

Přejeme vše dobré a mnoho potřebného zdraví,

 

Vítězslav Jonáš,

předseda sdružení Energetické Třebíčsko

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany