MENU x
Jednání o obchvatu Ivančic a Jamolic

Jednání o obchvatu Ivančic a Jamolic

listopad 2019

Ve čtvrtek 7. listopadu se v Ivančicích uskutečnila schůzka se zástupci společnosti Elektrárna Dukovany II, hejtmanem Bohumilem Šimkem, Energetickým Třebíčskem a vedením města Ivančice na téma řešení dopravy při výstavbě nového jaderného zdroje v Dukovanech. Ivančice a další obce na trase silnice II/394 a II/152 upozorňují, že už dnes je intenzita dopravy přes jejich území nadměrná.

Nadrozměrné komponenty pojedou převážně přes Vysočinu

Při nové výstavbě budou potřeba díly, které jsou rozměrově větší i hmotnější a jsou označeny jako nadrozměrné těžké komponenty. Přestože budoucí stavbaři předpokládají, že v případě elektrárny Dukovany půjde o řádově jednotky těžkých nákladů, bylo potřeba najít vhodný způsob jejich dopravy. Posuzovaly se různé možnosti transportu. Podle odborníků je nejlepší variantou kombinovaná doprava po řece a po silnicích. Z Hamburku se do České republiky dostanou nadrozměrné komponenty po Labi. V Týnci nad Labem se přeloží a do Dukovan se dostanou po silnicích.  Nepředpokládá se tedy trasa vedoucí přes Jihomoravský kraj.

Na stavbu se bude dopravovat materiál i pracovníci

Na staveniště však bude zapotřebí vozit stavební materiál, stroje a také pracovníky. Nejvyšší nárůst zatížení silniční sítě v době výstavby se očekává v blízkosti silnice II/152 a to z obou směrů, tedy jak od Třebíče, tak od Ivančic. Na této trase se očekává nárůst dopravy do maximálně 650 těžkých vozidel a do maximálně 1 850 osobních vozidel denně. Počítá se s tím, že stavební materiál bude pocházet hlavně z blízkého okolí. Nicméně zástupci společnosti Elektrárna Dukovany II, která je investorem nových jaderných bloků, upozorňují, že tyto konkrétní trasy návozu materiálu bude řešit vybraný dodavatel. Proces výběru dodavatele začne v roce 2021.  „Součástí zadávací dokumentace bude požadavek, aby uchazeči předložili své plány o dopravě a zajištění stavebního materiálu a také zde bude požadavek na využití železniční dopravy, která odlehčí silnicím,“ ujišťuje generální ředitel společnosti Elektrárna Dukovany II Petr Závodský.

Dopravní situaci v Ivančicích by měl řešit stát

Aktuální měření a výsledky ukazují, že v současné době jsou Ivančice zatíženy nadměrnou dopravou a hlukové limity jsou překračovány. Zatížené komunikace jsou silnice II. třídy a spadají tak pod správu Jihomoravského kraje. Hlavní roli tak zde sehraje vedle kraje také stát. „Výstavba nového jaderného zdroje je vládní rozhodnutí, proto také stát musí záležitosti v této oblasti řešit zodpovědně. Je na místě začít připravovat obchvat Ivančic a Jamolic,“ míní předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš. Nová dopravní opatření odlehčí současné situaci a pomůžou v období výstavby, které by mělo trvat zhruba sedm let. Potom budou nové opatření sloužit především lidem v regionu, proto řešení dopravní situace v Ivančicích musí být financované státem.

ČEZ musí plnit podmínky stanovené v dokumentu EIA

Začátek letošního podzimu vydalo ministerstvo životního prostředí kladné stanovisko v procesu EIA pro nový jaderný zdroj v Dukovanech. V dokumentaci jsou stanovené podmínky, které musí investor, tedy ČEZ, splnit. „Jednou z podmínek je to, že musíme zmapovat stav silnic před výstavbou a také po výstavbě. Pokud budou v havarijním stavu, tak máme ze zákona povinnost je po dohodě s vlastníkem opravit. Dále budeme měřit hluk v obcích a nastavíme takový provoz, aby byly dodrženy hlukové limity,“ popisuje výkonný ředitel společnosti Elektrárna Dukovany II Martin Uhlíř. Vliv dopadů zvýšené intenzity dopravy bude zmírněn také tím, že výstavbová doprava bude soustředěna mimo dopravní špičky. Každopádně chceme koordinovat naše kroky se samosprávou a včas vše komunikovat a koordinovat. 

Jihomoravský kraj zajistí komplexní studii dopravy v návaznosti na výstavbu nových Dukovan

Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek na jednání slíbil, že kraj zajistí komplexní studii, která bude řešit modernizaci silniční sítě komunikací II/394 a II/152 včetně obchvatů Ivančic a Jamolic. Pomoc při zpracování studie přislíbili i zástupci společnosti Elektrárna Dukovany II. Studie pak bude použita k jednání Jihomoravského kraje a ČEZ se státem.

Eva Fruhwirtová

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany