MENU x
Seminář pro studenty online

Seminář pro studenty online

říjen 2020

Natočili jsme online seminář pro studenty. Podívat se můžete i vy. 

Energetické Třebíčsko už několik let pořádá semináře pro studenty v regionu zaměřené na aktuální otázky týkající se jaderné energetiky. Koronavirová situace bohužel znemožnila upořádat setkání přímo ve škole, proto se organizátoři rozhodli, že pro studenty přednášky natočí. Pro větší motivaci připravili soutěžní kvíz a také odměny. Online seminář uspořádalo Energetické Třebíčska ve spolupráci s Jadernou elektrárnou Dukovany.

Nová elektrárna je příležitost pro mladou generaci

V energetickém mixu České republiky má největší zastoupení výroba elektřiny z uhelných elektráren, je to zhruba polovina. Na druhém místě to jsou jaderné elektrárny, které vyrábí 30 %. Následují plynové, vodní a větrné elektrárny. „Aktuálně umí Česká republika vyrobit více elektřiny, než jí spotřebuje. Víme, že v brzké budoucnosti dojde uhlí a také musíme vnímat tlak Evropské unie na snižování emisí CO2,“ upozornil Martin Uhlíř z firmy ČEZ. Dodal, že do energetického mixu se také promítne to, že dukovanská elektrárna půjde časem do důchodu. Abychom tedy byli energeticky soběstační, je nutné postavit nové jaderné zdroje. „Okolní státy jsou na tom hůře, takže bychom neměli odkud dovážet elektřinu. Proto se musíme nevyhnutelně připravovat na výstavbu,“ popsal Martin Uhlíř, který se věnuje právě přípravě nové elektrárny v Dukovanech. Bude stát v těsné blízkostí stávající elektrárny. V plánu je stavba jednoho nového bloku s tím, že v lokalitě je dostatek místa i pro případný další nový blok. „Do konce letošního roku vypíšeme tendr na dodavatele, do konce roku 2022 ho chceme mít vybraného. V roce 2029 plánujeme začít se samotnou stavbou,“ přibližuje. Je to velká příležitost pro mladé lidi. Zapotřebí budou různé profese, nejen technické. Bude to projekt, kde se uplatní i ti, kteří budou umět cizí jazyky. Ruku v ruce s tím jde i rozvoj regionu.

 

Jaderná témata, která studenty zajímají

Vysokoškolský pedagog z VUT Karel Katovský ve videu vysvětluje, co jsou malé modulární reaktory, o kterých se v jaderné energetice nyní hodně mluví, hovoří o použitém jaderném palivu a také popisuje, jaké mají studenti gymnázia možnosti dalšího studia, pokud se chtějí věnovat jaderné energetice či dalším oborům, které s ní souvisejí.  „V Dukovanech stráví palivo v jaderném reaktorů pět až šest let. Poté se chladí šest až deset let v bazénu vyhořelého paliva vedle jaderného reaktoru. Následně putuje do suchého skladu do speciálních a velmi bezpečných kontejnerů,“ popisuje proces studentům Karel Katovský. Na světě jsou různé přístupy k použitému jadernému palivu, některé státy řekly, že palivo, které se jednou vyjme z reaktoru, tak je radioaktivní odpad a je potřeba ho uložit. Jsou země, které chtějí ještě využít energii a palivo chtějí přepracovat. Stanovisko České republiky je takové, že použité palivo bude prohlášeno za odpad a bude potřeba jej uložit. Touto cestou se vydaly už některé státy. Palivo bude za sto let poměrně málo radioaktivní a existují sofistikované systémy, jak jej bezpečně uložit do hlubinného úložiště.

Studentům ve videu pak velmi přesně popisuje systém jaderného vzdělávání v České republice a představuje možnosti, kterými se mohou ubírat.

 

Podívat se můžete i vy. 

 

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany