MENU x
Stanovisko k EIA na nový jaderný zdroj

Stanovisko k EIA na nový jaderný zdroj

20. června 2018

Na veřejném projednávání v Třebíči 20. června jsme přednesli stanovisko k dokumentaci EIA pro Nový jaderný zdroj v Dukovanech.

Energetické sdružení je dobrovolným sdružením právnických osobo a  obcí, které usilují o udržení energetického regionu.

Energetické Třebíčsko se podrobně seznámilo s dokumentací EIA. Vzhledem k tomu, že členové Energetického Třebíčska jsou významné energetické firmy a Energetické Třebíčsko zastupují erudovaní odborníci v energetice sledujeme pozorně jednotlivá technická řešení výstavby v návaznosti na bezpečnost provozu. Tyto poznatky získáváme na námi pořádaných odborných seminářích, kulatých stolech, konferencích a také osobními návštěvami jaderných zařízení po celém světě.

 

Energetické Třebíčsko dává jednoznačně kladné stanovisko k dokumentaci EIA ve všech aspektech a následně k výstavbě NJZ v Dukovanech. Naše stanovisko se také opírá o postoj široké veřejnosti v okolí JE Dukovany, které vyplynulo ze sociologického průzkumu. Požadovaný provoz energetického centra v Dukovanech nelze zajistit do budoucna bez náhrady stávajících bloků technologií nové generace, která ještě více přispěje k bezpečnostním parametrům NJZ.

Jsme přesvědčení, v případě nerealizace výstavby v Dukovanech by došlo nejen k sociálnímu kolapsu v širokém regionu, ale jednalo by se o ohrožení energetické bezpečnosti ČR. Proto podporujeme státní energetickou koncepci a Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky. Tyto dokumenty řeší výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech a je naprosto nutné dodržení plnění úkolů z Národního akčního plánu.

 

Energetické Třebíčsko  se již stalo součástí dlouhodobého procesu chystané výstavby a budeme pokračovat aktivní práci v dalším procesu přípravy. Maximálně využijeme potenciál našich členů.

 

 

Vítězslav Jonáš,

předseda Energetického Třebíčska

 

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany