MENU x
Bystřicko a Dukovansko. Dva regiony, které spojuje jádro

Bystřicko a Dukovansko. Dva regiony, které spojuje jádro

leden 2020

Energetické Třebíčsko velmi úzce spolupracuje s Mikroregionem Bystřicko. Toto území má s Dukovanskem, potažmo Třebíčskem a Moravskokrumlovském, společné to, že se jedná o jaderný region.

„U nás máme jaderné zařízení a také v areálu elektrárny skladujeme vyhořelé jaderné palivo a je tu sklad radioaktivních odpadů. V okolí Rožné jsou uranové doly a také výzkumná laboratoř Bukov, kterou provozuje Správa úložišť radioaktivních odpadů,“ popisuje Vítězslav Jonáš. S předsedou Regionu Bystřicko Liborem Pokorným, který je zároveň starostou obce Rožná, je ve spojení. Jedna z prvních novoročních pracovních cest vedla právě za ním.

„Česká republika potřebuje elektřinu, to je bez debat. Jsem rád, že se česká vláda rozhodla jít jadernou cestou. Jiné varianty moc nejsou. Považuji to za rozumné rozhodnutí. Výroba z jádra zajistí menší uhlíkovou stopu. A navíc v našich podmínkách jsou další zdroje spíše doplňkové,“ uvažuje starosta Libor Pokorný. Uvědomuje si také, že je potřeba řešit nejen počátek, ale i konec palivového cyklu, proto sleduje dění kolem hlubinného úložiště. Dalším důvodem je to, že v jeho regionu se nachází pracoviště Bukov. To slouží jako testovací lokalita pro získání dat o chování horninového prostředí v předpokládané hloubce budoucího hlubinného úložiště. Data a zkušenosti z Bukova využívají odborníci při procesu výběru lokalit pro umístění hlubinného úložiště a pro optimalizaci inženýrsko-technických a stavebních postupů. Neméně podstatné je to, že práce v podzemních pracovištích pomáhají k výchově vysoce kvalifikovaných expertů. „Můžeme porovnávat výsledky ze zahraničí s těmi z naších podmínek, což bude pro finální uložení dobré,“ říká starosta Pokorný. Poukazuje, stejně jako Vítězslav Jonáš na lokalitu Skalka, která patří ČEZ. Je tam prostor pro možné dlouhodobé skladování vyhořelého paliva. „Přijde mi logické využít prostor, který má předpoklady pro uložení radioaktivního materiálu, a je téměř připraven,“ hodnotí Jonáš.

Na Bystřicku založili občanskou bezpečnostní komisi. Inspirovali se na Dukovansku

Státní podnik DIAMO, odštěpný závod GAEM v Dolní Rožínce a Mikroregion Bystřicko se dohodli na vzniku občanské bezpečnostní komise. Jejím cílem je zkvalitnění informovanosti obyvatel. Prostřednictvím komise mohou občané získávat informace o činnosti závodu GAEM. K právům občanské bezpečnostní komise patří rozmlouvání s pracovníky závodu, kontrola zařízení a získávání informací o provozu. „Inspirovali jsme se Občanskou bezpečnostní komisí při Jaderné elektrárně Dukovany a také sdružením Energetické Třebíčsko. Informace, především ty správné, jsou v dnešní době klíčové,“ vysvětluje Libor Pokorný.

 

 

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany