MENU x
Český průmysl je schopen zajistit dodávky pro výstavbu

Český průmysl je schopen zajistit dodávky pro výstavbu

červen 2023

Seminář Výstavba nových jaderných zdrojů v ČR a účast českého a regionálního průmyslu se uskutečnil ve středu 21. června na půdě hospodářského výboru poslanecké sněmovny. Iniciovalo ho Energetické Třebíčsko a Aliance české energetiky. 

Tomáš Ehler, zástupce vrchního ředitele Ministerstva průmyslu a obchodu v úvodu shrnul aktuální stav. „Na začátku června se sešel Stálý výbor pro jadernou energetiku, který potvrdil stanovený časový rámec. Ministerstvo dopravy na vládu předloží materiál, který řeší návozové trasy na staveniště. Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovává dopadovou studii na region, tedy jak výstavba ovlivní zdravotnictví, školství a další oblasti.“

 

Know-how i lidé. Český průmysl je připraven

Zapojení českých firem má ekonomický a také strategický aspekt pro Českou republiku. Podle výkonného ředitele Aliance české energetiky Josefa Perlíka je český průmysl schopen zajistit až 65 % dodávek pro stavbu nových jaderných zdrojů. Z analýz vyplynulo také množství lidí, které mají české firmy k dispozici. „Průmysl je v počáteční fázi schopen poskytnout až 8 000 pracovníků, kteří jsou připraveni vítěznému dodavateli pomoci s realizací celého projektu včetně souvisejícího inženýringu, adaptace na české prostředí a normy, a to ve všech klíčových částech designu jaderné elektrárny,“ sdělil Josef Perlík. Zdůraznil také, že současný servis jaderných zařízení je plně v rukou českých firem, které si zároveň udržují patřičné know-how. Průmysl tak očekává, že způsob jeho zapojení mimo jiné umožní udržení tohoto stavu i v rámci budoucího servisu nových zdrojů v České republice, což je i bezpečnostním zájmem Česka. „Jediným uchazečem, který však doposud otevřel téma smluvních garancí ze strany uchazeče pro zapojení českého průmyslu ve správném objemu a obsahu je korejská společnost KHNP. Jednání probíhají a věříme, že je dotáhneme před podáním finálních nabídek letos na podzim,“ informoval. 

 

Dopravní infrastruktura. Ožehavé téma na jižní Moravě

S výstavbou nových Dukovan souvisejí i další navazující investice. Podle Vítězslava Jonáše se jedná například o horkovod z Dukovan na Brno, ale také o dopravní stavby a občanskou vybavenost. Předseda Energetického Třebíčska požádal poslance za Jihomoravský kraj, který je zároveň místopředsedou hospodářského výboru, Antonína Tesaříka, aby pomohl s jednáním s Jihomoravským krajem. Podle starostů totiž ve srovnání s Krajem Vysočina jižní Morava zaspala při přípravě dopravní infrastruktury. 

 

České firmy mohou vybudovat potenciální exportní artikl

Druhá část semináře se věnovala prezentaci firem. Jako první vystoupil Daniel Procházka ze Doosan Škoda Power. V roce 2009 se stala součástí korejské společnosti Doosan, která se podílí na výstavbě jaderných elektráren po celém světě. Podporují lokální školství, jsou největším zaměstnavatelem ve svém regionu. Jan Krška představil IC energo, který se postupně rozrůstá, do konce roku budou mít 900 zaměstnanců. Sídlí v Třebíči, ale působí i na lokalitě v Temelíně a také v zahraničí. „Jsme připraveni na stavbu v Dukovanech. Přímo v lokalitě Dukovany máme 350 lidí, disponujeme kvalitními dodavateli a jednáme se všemi třemi potenciálními zahraničními dodavateli.“ Zmínil také, že o české pracovníky v energetice je a bude zájem ze strany zahraničních firem. 

Největší stavební firmou v Česku je skupina Metrostav. Tu zastupoval Lukáš Zedník. Zaměstnávají přes 5 800 lidí, provádějí zhruba tři sta projektů současně,  dosahují obratu kolem 45 miliard korun. „Podíleli jsme se na všech velkých energetických projektech v Česku  v posledních letech, jsme partnery jaderných elektráren.“ Každý z oslovených uchazečů si za svého primárního stavebního partnera vybral společnost ze své země, přičemž pouze francouzská EdF vede jednání o zásadním zapojení stavebních společností z ČR, u dalších uchazečů situaci z pohledu českého stavebního průmyslu považuje spíše za marketing. Metrostav je připraven podílet se na spolupráci, chtějí se účastnit vedení projektu, nechtějí být jenom rukama, ale i hlavou. Jaderný tendr je pro firmy neopakovatelná možnost pro výchovu nových inženýrů, možnost vybudovat potenciální exportní artikl. Příprava nabídky je extrémně drahá a bez jakékoliv záruky budoucí účasti. 

SIGMA GROUP dodala do jaderné energetiky přes 800 čerpadel. Disponují unikátním zařízením ve střední Evropě – horkou zkušebnou pro čerpadla. Dodávali čerpadla při dostavbě 3. a 4. JE Mochovce a poskytují kompletní servis čerpacích zařízení pro obě české jaderné elektrárny. Aktuálně realizují mj. EPC projekt v Egyptě – novou drenážní stanici. V současné době vede jednání s EdF o zapojení do projektu, ostatní nabídky, které byly zpracovány pro zbývající uchazeče, zamrzli na mrtvém bodě.  

Semináře se také účastnil výkonný ředitel Ivo Tichý ze společnosti ZAT. Na trhu jsou 60 let a tak dlouho mají také zkušenost s průmyslovou automatizací. Zaměstnávají 350 lidí, spolupracují s univerzitami. Zaměřují se na dodávky do jaderné energetiky, od vývoje po dodání. Požívají systém licencovaný v sedmi státech. Mají široké portfolio řídicích systémů pro jaderné elektrárny, pro primární i sekundární část. 

 

 

Jádro má delší životnost než funkční období politiků. Vítězslav Jonáš tak poděkoval za podporu poslankyni za Vysočinu a člence hospodářského výboru Monice Oborné, a především předsedovi hospodářského výboru Ivanu Adamcovi za organizaci semináře.

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany