MENU x
ČEZ vyhodnotil nabídky na stavbu nového jaderného bloku a určil preferovaného uchazeče, výsledky předal Ministerstvu průmyslu a obchodu

ČEZ vyhodnotil nabídky na stavbu nového jaderného bloku a určil preferovaného uchazeče, výsledky předal Ministerstvu průmyslu a obchodu

červen 2024

Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), stoprocentní dceřiná společnost ČEZ, dnes předala Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) hodnoticí zprávu nabídek na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech. V ní doporučila pořadí, tedy návrh na preferovaného dodavatele nového jaderného bloku nebo bloků. K tomu, s kým začne jednání o finální podobě smluv, se nyní vyjádří Vláda ČR.

Víc než 180 odborníků ze Skupiny ČEZ i mimo ni v předchozích měsících detailně posuzovalo nabídky francouzské EdF a korejské společnosti KHNP jak z ekonomického, tak i obchodního a technického hlediska. „Model hodnocení nabídek byl nastaven na základě doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE/IAEA). Všechny cenové vstupy a všechna rizika byla kvantifikována. Obě nabídky byly porovnány podle dle stejného kritéria, a to ceny na vyrobenou megawatthodinu, za jakou by vyráběl elektřinu nový blok od každého z uchazečů,“ říká člen představenstva a ředitel divize nová energetika ČEZ Tomáš Pleskač.

Společnost EDU II předala hodnoticí zprávu Ministerstvu průmyslu a obchodu. „Mohu potvrdit, že jsme od Skupiny ČEZ obdrželi hodnoticí zprávu. Vláda má nyní možnost se k této zprávě vyjádřit z pohledu národních bezpečnostních zájmů. Výběr preferovaného uchazeče oznámíme v průběhu července společně s tím, jakým způsobem využijeme opce na výstavbu více jaderných bloků v lokalitách Dukovany a Temelín,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Předpokládá se, že smlouvy budou finalizovány během tohoto roku a připraveny k podpisu do 31. 3. 2025. Pokud by se během jednání začala podoba smluv výrazněji odchylovat od podané nabídky, může být k jednání vyzván druhý z uchazečů.

Po finálním podpisu smluv bude následovat důkladná příprava projektové dokumentace tak, aby byl splnitelný termín zahájení zkušebního provozu nového bloku v roce 2036.

Podpora rozvoje jaderné energetiky u veřejnosti v Česku se dlouhodobě drží nad 70 procenty, což je v rámci Evropy unikátně vysoké číslo. Vyplývá to z dlouhodobého průzkumu agentury IBRS.

Souběžně s výběrovým řízením stoprocentní dceřiná společnost Elektrárna Dukovany II, a. s., (EDU II) pracuje na dalších částech projektu. Poté, co v roce 2019 vydalo Ministerstvo životního prostředí kladné stanovisko k hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), získala v roce 2021 i Povolení k umístění od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a autorizaci výrobny od Ministerstva průmyslu a obchodu. Nepravomocné územní rozhodnutí bylo vydáno 30. 10. 2023.

 

Ladislav Kříž, mluvčí ČEZ

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany