MENU x
Dopis premiérovi, ministrovi a zmocněnci

Dopis premiérovi, ministrovi a zmocněnci

říjen 2019

Poslali jsme dopis premiérovi, ministrovi Havlíčkovi a zmocněnci Mílovi. Celé znění i odpověď naleznete zde. 

Vážený pane premiére,

s velkým uznáním sledujeme vaši činnost směřující k zajištění výstavby nových jaderných bloků a tím pádem k zajištění energetické bezpečnosti naší země. Pozorně se zaměřujeme na činnost Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů, který pod vaším vedením plní úkoly potřebné k výstavbě nového jaderného bloku v Dukovanech k termínu spuštění v roce 2035. Potřebnost uvedení do provozu k tomuto termínu je zásadní pro českou energetiku a vedle pana ministra Havlíčka, zmocněnce Míla to potvrzuje většina zainteresovaných lidí v oboru.

Proto nás velice překvapilo vyjádření paní předsedkyně SÚJB Dany Drábové v některých médiích, že nový jaderný blok v Dukovanech bude připraven ke spuštění nejdříve v letech 2038 až 2040 a že příprava stavby má skluz tři až pět let. Slova paní Drábové bereme vážně, je členkou Stálého výboru a je uznávanou odbornicí v energetice.

Současné provozované jaderné bloky v Dukovanech jsou dle provozovatele a státního dozoru v dobrém technickém stavu, přesto stárnou a v roce 2035–2037 dosáhnou 50-ti let provozu. Nejsou nám známy příklady z jiných států světa s provozováním těchto typů reaktorů nad tuto dobu.

Vážený pane premiére,

s plnou zodpovědností vás žádáme o učinění takových opatření, aby termín uvedení do provozu v roce 2035 byl splněn. Jsme si plně vědomi, že mnoho času se v minulosti propáslo a že tento mimořádný úkol lze splnit jen s mimořádnými opatřeními a maximálním nasazením všech zainteresovaných. Budoucnost energetické bezpečnosti naší země máte ve svých rukou, jiný premiér už tuto šanci nedostane.

Přejeme vše dobré a mnoho potřebného zdraví,

Vítězslav Jonáš, předseda sdružení Energetické Třebíčsko

____________________________________

Blesková reakce ministra Havlíčka

Vážený pane Jonáši,


děkujeme za zpětnou vazbu i za trvalou podporu naší snahy posílit dukovanskou elektrárnu o další blok. Paní Drábová má pravdu v tom, že jsme před pár lety promarnili příležitost k rozšíření Temelína, čímž jsme v našem jadrném scénáři ztratili pět let. Nyní vše doháníme a zatím všechny termíny držíme. Za námi je vládní rozhodnutí, EIA, dokončujeme smlouvy s ČEZ, zahájili jsme rozhovory na úrovni EU a připravujeme se na proces notifikace s EK.

Současně připravujeme podporu pro studijní programy, zaměřené na jadernou energetiku a rozjeli jsme zatím největší komunikaci vůči veřejnosti. I díky tomu se nám po mnoha letech začali hlásit studenti na této obor a jádro získává velmi silnou podporu obyvatel i odborné veřejnosti. Zatím držíme časový harmonogram dokončení mezi 2035-2040, velmi důležité nyní bude, jak zvládneme jednání s EK. Budeme ve spojení a rádi se opět brzy potkáme.


Karel Havlíček

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany