MENU x
Energetické Třebíčsko v roce 2020

Energetické Třebíčsko v roce 2020

prosinec 2020

Sedm let usiluje Energetické Třebíčsko o udržení energetického regionu a bojuje za výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech. 

I přes těžký koronavirový rok se událo i několik významných milníků, které jsou pro českou jadernou energetiku i náš region zásadní. V polovině roku došlo k podpisu smlouvy mezi státem a Skupinou ČEZ o výstavbě nové jaderné elektrárny v Dukovanech.

Mapování připravenosti obcí na výstavbu elektrárny
Na jaře oslovilo Energetické Třebíčsko a Energoregion 2020 všechny obce ve 20km pásmu elektrárny s dotazníkem, který měl za cíl zmapovat občanskou vybavenost. „S ohledem na rozsah stavby nového bloku, která se bude týkat také širokého regionu, je zapotřebí znát stav občanské vybavenosti, pozemků pro průmyslovou zónu a také kapacity pro ubytování a další možnosti, které mohou obce nabídnout jako zázemí pro pracovníky výstavby,“ vysvětluje předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš. Výsledky dotazníku budou sloužit k získání uceleného obrazu o možnostech obcí, dále budou nabídnuty investorovi stavby nového jaderného bloku a dodavatelským firmám. Výstavba ubytovacích a skladovacích kapacit se promění v podnikatelskou příležitost pro obce, občany a místní developerské firmy.

Respirátory, roušky a peníze od KHNP pro region
V dubnu přivezli zástupci jihokorejské firmy KHNP finanční dar ve výši 1,5 milionu korun pro region Jaderné elektrárny Dukovany na boj s covid-19. Součástí daru bylo 3 500 kusů respirátorů, které byly v jarních měsících nedostatkovým zbožím. Začátkem září dorazila další velká pomoc z Jižní Koreje – 450 000 roušek. S administrací pomohlo Energetickému Třebíčsku město Třebíč. Velký díl práce má však na distribuci roušek občanům Energoregion 2020. „Měli jsme zkušenosti z jara, kdy jsme do obcí sdružených v Energoregionu 2020 distribuovali ochranné štíty. Proto jsme se pustili i do zajištění distribuce 250 000 roušek, které jsme dostali jako dar od firmy KHNP,“ popsal předseda Energoregionu 2020 Vladimír Měrka

Narozeninový dort pro jadernou elektrárnu
Na mimořádném zasedání výkonného výboru upořádal Vítězslav Jonáš oslavu 35 let bezpečného provozu Jaderné elektrárny Dukovany. První blok začal fungovat 3. května 1985. Právě toto datum bylo na velkém čokoládovém dortu, který zakrojil předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš společně s ředitelem divize se ze Skupiny ČEZ Bohdanem Zronkem a tehdejším ředitelem elektrárny Milošem Štěpanovským (od 1. června 2020 je novým ředitelem Roman Havlín). Mezi pozvanými byl i předseda Občanské bezpečnostní komise Aleš John, který zavzpomínal jak na výstavbu, tak na spouštění elektrárny. Přidal se i Vítězslav Jonáš, který v té době pracoval v obchodním oddělení generálního dodavatele stavby firmy Škoda Praha.

Speciální noviny o budoucnosti jádra
Koncem srpna vyšla speciální příloha Mf Dnes s názvem Budoucnost jádra, kterou iniciovalo Energetické Třebíčsko. Čtenáři si v ní přečetli rozhovor s generálním ředitelem EDU II Petrem Závodským, článkem přispěla Dana Drábová, vládní zmocněnec pro jádro Jaroslav Míl, nechyběl pohled starostů z regionu a přehled o možnostech vzdělávání v oblasti jaderné energetiky. Pokud byste si ke konci roku chtěli těmito novinami zalistovat, najdete je v elektronické podobě na webu Energetického Třebíčska (www.energeticketrebicsko.cz)

Spolupráce se SÚRAO

Stejně jako v minulém roce, tak i letos spolupracuje Energetické Třebíčsko se SÚRAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů) v oblasti informování veřejnosti o činnosti této státní instituce, která řeší konec palivového cyklu. Vítězslav Jonáš se společně se starostou Rouchovan Vladimírem Černým a starostou Dukovan Miroslavem Křišťálem zúčastnil jednání zastupitelstva Kraje Vysočina, kde informovali jednotlivé zastupitele o potřebě dokončení výběru lokality pro hlubinné úložiště a jeho následné výstavby tak, aby vyhořelé palivo nezůstávalo v meziskladech na území naší elektrárny déle, než je nezbytná doba pro jeho bezpečné uložení v hlubinném úložišti. „Připomínám, že dle Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR by finální lokalita měla být vybrána v roce 2025, stavba samotného úložiště se předpokládá do roku 2050 a zahájení provozu do roku 2065,“ upřesnil Jonáš.

Online semináře pro studenty i učitele
Společným projektem Energetického Třebíčska a Jaderné elektrárny Dukovany je Jaderná akademie pro učitele, kteří se zajímají o jadernou energetiku, učí matematiku, fyziku, přírodovědu a chtějí mít informace o aktuálním vývoji přípravy výstavby nových bloků. Původně to měl být seminář přímo v elektrárně, ale koronapandemie to překazila. Proto se Jaderná akademie přesunula do online prostředí a přihlášení učitelé mohli zhlédnout zhruba půlhodinové video. Pokud ho chcete vidět také, najdete ho na YouTube kanálu Skupiny ČEZ pod názvem Jaderná akademie.
Už několik let pořádá Energetické Třebíčsko semináře pro studenty v regionu zaměřené na aktuální otázky týkající se jaderné energetiky. Letošní podzimní kurz měl patřit studentům ivančického gymnázia. Koronavirová situace bohužel znemožnila upořádat setkání přímo ve škole, proto se organizátoři rozhodli, že pro studenty přednášky natočí. Pro větší motivaci připravili soutěžní kvíz a také odměny. Ředitel pro přípravu a výstavbu nových jaderných elektráren ze Skupiny ČEZ Martin Uhlíř ve videu představil energetický mix České republiky a proces přípravy výstavby nového bloku. Vysokoškolský pedagog z VUT Karel Katovský zase vysvětluje, co jsou malé modulární reaktory, o kterých se nyní v jaderné energetice hodně mluví, hovoří o použitém jaderném palivu a také popisuje, jaké mají studenti gymnázia možnosti dalšího studia, pokud se chtějí věnovat jaderné energetice či dalším souvisejícím oborům.

OBK seminář
V listopadu se uskutečnil tradiční seminář Občanské bezpečnostní komise na zámku ve Valči. Konal se v netradičním formátu. Tamní sál se proměnil v televizní studio, ze kterého se vysílal online přenos. Účastníci tak mohli sledovat vystoupení řečníků doma na svých počítačích. Vítězslav Jonáš připomněl harmonogram přípravy výstavby a informoval o činnosti sdružení.

Termín vyhlášení tendru ohrožen – výzva premiérovi
Koncem listopadu premiér Andrej Babiš sdělil, že tendr není připraven a že by ho měla vyhlásit nová vláda. Na popud Energetického Třebíčska odešla výzva premiérovi Babišovi k dodržení termínu vyhlášení tendru na výstavbu nových Dukovan. Pod výzvou bylo podepsané Energetické Třebíčsko, Ekoregion 5, Energoregion 2020 a Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina. Celé znění najdete ZDE.

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany