MENU x
Iniciovali jsme podporu vybudování obchvatu Třebíče

Iniciovali jsme podporu vybudování obchvatu Třebíče

říjen 2023

V pátek 20. října se v zasedací místnosti Okresní hospodářské komory sešli zástupci iniciativy na podporu vybudování obchvatu města Třebíč.

Společným prohlášení firem a organizací, které jsou pro výstavbu obchvatu města Třebíč, vznikla koncem října platforma pro podporu vybudování obchvatu města Třebíč.  „S pevným přesvědčením a zájmem o další rozvoj města Třebíč a prosperitu občanů i podnikatelského sektoru chceme vyjádřit náš jednoznačný podporující postoj k výstavbě obchvatu,“ shrnul předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš a dodal, že třebíčský obchvat je klíčový pro přepravu nadrozměrných komponent pro stavbu nových jaderných bloků v Jaderné elektrárně Dukovany. Energetické Třebíčsko sdružuje na čtyři desítky firem, obcí a institucí, které mají zájem na udržení energetického regionu. 

 

Stáním v kolonách firmy přicházejí o peníze

K iniciativě podpory obchvatu Třebíče se připojila také Okresní hospodářská komora Třebíč. Podle jejího předsedy Petra Šmejkala je další budoucí rozvoj podnikatelského sektoru v Třebíči bez obchvatu téměř nemožný. Současný stav, kdy se většina dopravy musí doslova proplížit centrem města, omezuje podnikání. „Stáním v kolonách promarníme spoustu času a peněz,“ zdůraznil. Ke společnému prohlášení podpory se připojila také firma Yashica a firma Klee. Přijel i Tomáš Janča ze společnosti Smart plan. 

 

Obchvat městu uleví o 6 500 aut každý den

Z průzkumů, které zpracovali odborníci v rámci Plánu udržitelné městské mobility města Třebíč, vychází, že v současnosti tvoří tranzitní doprava v Třebíči přibližně 27 % dopravního proudu (cca 6 098 voz/den). Tranzitní směry, které mohou využívat nový obchvat města budou tvořit přibližně 4 653 vozů/den. Na obchvat se přesune také značná část vnitroměstské dopravy, která tvoří největší část dopravních objemů. Podle modelu města by se v roce 2030 při postavení obchvatu snížila intenzity dopravy v centru města z 23 888 aut denně na 17 200 vozů, tedy by se jednalo o pokles o cca 6 500 aut. Po obchvatu bude jezdit přibližně 14,5 000 aut denně.

 

Obchvat je zásadní pro výstavbu nových bloků v Jaderné elektrárně

Výstavba obchvatu není pouze výhodná pro město Třebíč, ale i pro celý region. Obchvat umožní snadnější transport nadrozměrných komponent pro stavbu 5. a 6. bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Samotná stavba obchvatu i nové jaderné elektrárny bude silným ekonomickým impulsem pro region, přinese nová pracovní místa a podpoří místní ekonomiku.

 

 

 

 

 

 

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany