MENU x
Jaderná akademie se učitelům líbila. Těší se na pokračování

Jaderná akademie se učitelům líbila. Těší se na pokračování

červenec 2020

Jednou z účastnic Jaderné akademie je učitelka Jindřiška Špačková, která učí na Základní škole na Václavském náměstí v Třebíči fyziku a matematiku. Od mala ji bavila astronomie a také fyzika. Navštěvovala třebíčskou hvězdárnu a měla tam kamarády. Také proto si vybrala Přírodovědeckou fakultu v Brně.

Linda Navrátilová ze Strategického náboru ČEZ, která se podílela ve spolupráci s Energetickým Třebíčskem na přípravě Jaderné akademie, paní učitelku navštívila přímo ve škole. „Jaderná akademie je pro učitele, kteří se zajímají o jadernou energetiku, učí matematiku, fyziku, přírodovědu a chtějí se dozvědět a mít informace o aktuálním vývoji v přípravě výstavby nových bloků. Původně to měl být seminář přímo v elektrárně, ale koronapandemie to překazila,“ popisuje Linda Navrátilová. Proto se Jaderná akademie přesunula do online prostředí a přihlášení učitelé mohli zhlédnout zhruba půlhodinové video.

Paní učitelka Špačková během korony vyučovala na dálku, připravovala žákům materiály, aby lépe probíranou látku pochopili. Bylo to náročné a jí i dětem chyběly pokusy. Sice je mohly vidět na videu, ale daleko lepší je, když si je mohou samy dělat. „Při probírání atmosférického tlaku zkoušíme dostat vajíčko do láhve a ven. V osmé a deváté třídě děti zapojují elektrické obvody, jednoduché i ty složité. Baví je to,“ popisuje učitelka.

Pravidelně navštěvují Informační centrum v jaderné elektrárně a také na přečerpávací vodní elektrárně v Dalešicích. „Vedeme děti k tomu, aby jednak věděly, že máme v našem kraji jadernou elektrárnu, ale také, aby znaly její fungování a jednou třeba mohly i na nové elektrárně pracovat.  V současné době, kdy máme žáky motivovat ke studiu technických oborů, je potřeba, aby mohli vidět samotný provoz. Samotné informační centrum bez prohlídky provozu na přečerpávací elektrárně pro ně není tolik zajímavé. Vidět výrobu na vlastní oči je daleko lepší než se podívat na film,“ míní učitelka Špačková. Závěrem dodává, že online Jaderná akademie pro učitele se jí líbila a bude se těšit na pokračování, informace, tipy a spolupráci.

 

 

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany