MENU x
Jaderné ženy se sešly v Brně

Jaderné ženy se sešly v Brně

září 2020

Ve čtvrtek 17. září se přes třicet členek WIN Czech sjelo z celé republiky do Brna. 

Při ranní kávě si vyměnily zkušenosti ze svých zaměstnání i z toho, jak strávily nouzový stav na jaře letošního roku.Poté se přesunuly do vily Tugendhat. Během hodiny a půl dlouhé komentované prohlídky obdivovaly skvostnou architekturu se všemi jejími detaily. Přesto, že vila je „stará“ devadesát let, svým designem, užitím racionality a nadčasovým vizionářským přístupem architekta překonala nejen svou dobu, ale i doby další. Do toho prostoru vsadil spisovatel Simon Mawer příběh brněnské židovské rodiny ve své knize Skleněný pokoj. Ačkoliv se jedná o beletrii se smyšlenými postavami, „hlavní roli“ hraje vila a její architektura.

Návštěva školicího střediska ČEZ

Poučná byla návštěva školicího střediska ČEZ, které se nachází v Brně v Lesné. Pro lepší představu – jedná se o školu pro pracovníky jaderných elektráren. Odborná příprava podléhá licenci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Školí se zde například všichni budoucí pracovníci blokové dozorny, směnoví inženýři, fyzici, chemici i pracovníci radiační ochrany. „Každý rok u nás absolvuje školení pět až deset operátorů, kteří pak odcházejí pracovat do Dukovan a stejný počet se týká Temelína. Na řízení jaderné elektrárny se připravují rok a půl,“ přiblížila Dana Brounková. Stejně jako jsou na vysokých školách různé obory a specializace, podobně tomu je i na školicím středisku. Dvacet lektorů zde vyučuje dvaadvacet specializací. „Jsme v úzkém kontaktu s provozem. Učí u nás lidé z praxe a jejich velkou přidanou hodnotou je to, že umí předávat informace i zkušenosti.“

Valná hromada zvolila předsedkyní WIN Larisu Dubskou

Poslední částí programu byla volební valná hromada. Přítomné členky zvolily na další období do svého čela stávající předsedkyni Larisu Dubskou a schválily také složení rady WIN ČR. Zhodnotily dosavadní činnost a diskutovaly také nad plánem aktivit na další rok, včetně jarního setkání „winek“, které by mělo již tradičně obsahovat vzdělávací prvek. S velkou pravděpodobností bude jarní setkání  spojeno s tématem zpracování a ukládání radioaktivních odpadů. 

Podívejte se na web a na Facebook

 

Eva Fruhwirtová 

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany