MENU x
Jak chladit nové bloky v Jaderné elektrárně Dukovany

Jak chladit nové bloky v Jaderné elektrárně Dukovany

únor 2024
Ve čtvrtek 15. února se v Praze konal seminář Jak chladit nové bloky v Jaderné elektrárně Dukovany. 
Pořádalo ho Velvyslanectví Maďarska v Praze a společnost MVM EGI. Zúčastnil se maďarský velvyslanec András Baranyi, odborná veřejnost a také předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš. „Důležité je zajistit úsporné chlazení nových bloků v lokalitě Dukovany. Hybridní chlazení systému Heller k tomu může přispět velkou měrou, proto je důležité o tomto systému vědět co nejvíce,“ uvedl na semináři.
 
 

Úspory vody v rámci provozu nových jaderných zdrojů v Česku

 V rámci semináře byla představena prezentace o systémech chlazení typu Dry-Wet pro úsporu vody při chlazení jaderných elektráren, na příkladu ETE a EDU II. Ve vystoupení byl kladen důraz zejména na budoucí nedostatek vody a extrémní sucha, pro které je Dry-Wet technologie úspory vody dlouhodobým řešením i v rámci evropského kontinentu.


Podle posledních studií se při výrobě energie celosvětově spotřebuje ročně přibližně 52 miliard m3 sladké vody. Na této vysoké spotřebě vody se podílejí především elektrárny, které ji potřebují pro své chladicí systémy. Technologii tzv. mokrého chlazení využívají elektrárny na fosilní paliva i jaderné elektrárny. V České republice spotřebovává energetika více jak 50% celkové spotřeby vody pro průmyslové použití. Klimatické změny a výkyvy počasí, kterých jsme svědky v posledních letech, předznamenávají nedostatek vody i v budoucnu. V posledních dvou letech Evropa zažívala nejhorší sucho za posledních 500 let. Elektrárny se potýkají s nedostatkem vody a potřebují řešení, která by snížila jejich závislost na vodě. Očekává se, že ekologická a ekonomická hodnota vody budou uznána jako hlavních kritéria, a tím se v krátkodobém horizontu zvýší náklady na její využívání. Společnost MVM EGI je již více než 50 let lídrem v energetice na mezinárodní úrovni, a to díky vlastním systémům chlazení úsporných na vodu (jako je např. patentovaný Hellerův systém). Jaderná elektrárna je dlouhodobou investicí, takže investoři a generální dodavatelé, musí myslet na kritickou situaci nedostatku vody v budoucnu, a to s časovým horizontem okolo 60 let. Společnost MVM EGI může nabídnout řešení, které pomůže v budoucnosti vyrábět čistou energii bez využívání vzácných vodních zdrojů. V prezentaci přednesené v rámci semináře, bylo na příkladech ukázáno, jak tato dlouhodobá investice vypadá v číslech. Konkrétně, o kolik nižší jsou náklady životního cyklu systému Heller pro elektrárnu o výkonu 700 MW a náklady životního cyklu Dry-Wet systému chlazení pro jadernou elektrárnu o výkonu 1200 MW ve srovnání se systémy mokrého chlazení. Jako hlavní téma prezentace bylo uvedeno, že "můžeme snížit spotřebu vody v chladicím systému jaderné elektrárny v EDU II pomocí Dry-Wet chladícího systému až o 85 %. Díky unikátnímu řešení technologie chlazení, může jeden blok jaderné elektrárny ušetřit ~20 milionů m3 vody ročně (v případě jednoho bloku JE EDU II o výkonu 1200 MW)“, jde tedy o zodpovědné plánovaní disponibility vodních zdrojů v horizontu +60 let na které jsou jaderné zdroje plánovány. Kromě toho zmíněné řešení chlazení typu Dry-Wet představuje dodatečné zabezpečení mezi jaderným ostrovem a okolním životním prostředím a dále se jedná podstatné snížení viditelné parní vlečky z komínových chladících věží.


Hellerův systém:
Heller System®, vynalezený společností EGI v Maďarsku na počátku 50. let 20. století, si získal celosvětové uznání jako nejlepší volba nepřímého suchého chlazení. Systém nepřímého suchého chlazení Heller je použitelný jako studená koncovka všech druhů parních cyklů včetně elektráren na fosilní paliva, jaderných, solárních a elektráren na biomasu.

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany