MENU x
Jednali jsme s ministrem průmyslu Síkelou

Jednali jsme s ministrem průmyslu Síkelou

únor 2022

V pátek 4. února se na žádost předsedy Energetického Třebíčska Vítězslava Jonáše uskutečnilo setkání zástupců regionu Dukovany s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou.

Hlavním tématem jednání byl další postup vlády a ministerstva průmyslu k vyhlášení tendru na výstavbu 5. bloku v Dukovanech. „Pan ministr nás ubezpečil, že výstavba nového jaderného zdroje je jeho prioritou, že v nejbližší době bude informovat členy vlády o dalším postupu a že ještě v měsíci únoru předloží vládě návrh na vyhlášení tendru,“ informoval Vítězslav Jonáš.   

Silné zastoupení regionu v Praze

Společně s předsedou Energetického Třebíčska na jednání do Prahy jel i předseda Energoregionu 2020 Vladimír Měrka, předsedkyně Ekoregionu 5 Petra Jílková a starostové obce Rouchovany Vladimír Černý a Dukovan Miroslav Křišťál. „Za každým novým ministrem průmyslu jsme vždy přijeli představit naše sdružení, postoje regionu a také naše aktivity,“ sdělila Petra Jílková. Při hodinové diskuzi probírali aktuální stav přípravy výstavby nového jaderného bloku, možnost výstavby 5. a 6. bloku, souběžně a celým jednáním se nesl požadavek regionu na maximální bezpečnost stávajících i nových jaderných bloků. Dále se hovořilo o dopadech podmínek taxonomie, kterou v těchto dnech schválila Evropská komise. Ta dala zelený status těm novým blokům jaderných elektráren, které získají povolení pro stavbu nejpozději v roce 2045. A také platí podmínka, že do roku 2050 budou muset mít jaderné elektrárny pro své použité palivo hlubinné úložiště.

Stvrdili zájem na spolupráci

Účastníci setkání se shodli na tom, že není na co čekat a že práce na přípravě výstavby nových bloků i hlubinného úložiště se musí urychlit. Zástupci z regionu nabídli ministrovi pomoc a zároveň ho pozvali na setkání s členy svých sdružení do Dukovan. Ministr průmyslu Síkela pozvání přijal a projevil zájem o spolupráci. „S panem ministrem jsme probrali vše potřebné, jsem rád, že se jednání zúčastnili i jeho kolegové náměstci – Petr Třešňák a Tomáš Ehler, se kterými jsme dlouhodobě ve spojení a jsou to pánové na svých místech,“ sdělil Vítězslav Jonáš. Pracovní jednání shrnul starosta Dukovan: „Jednání bylo přátelské a věcné zároveň. Pokud nový pan ministr hovořil pravdu, rozhodnutí o vypsání tendru dle jeho slov můžeme očekávat do několika týdnů. Což bylo pro nás zúčastněné velmi pozitivní sdělení.“

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany