MENU x
Jednání Rady Energoregionu 2020

Jednání Rady Energoregionu 2020

březen 2020

V pátek 28. února se uskutečnilo zasedání Rady Energoregionu 2020 v Ivančicích.

Hlavním tématem byl aktuální stav přípravy výstavby nového bloku a také připravenost regionu a jednotlivých obcí.

Martin Uhlíř, výkonný ředitel společnosti Elektrárna Dukovany II, potvrdil, že výběrové řízení na dodavatele 5. bloku bude vyhlášeno ještě v letošním roce. Smlouvu s vybraným dodavatelem uzavře ČEZ v roce 2023. V těchto dnech se podařilo dokončit smlouvu mezi státem a ČEZ, aktuálně prochází schvalovacím procesem na obou stranách. Podpis je naplánován na přelom dubna a května letošního roku.

Členové Rady Energoregionu 2020 si vyslechli prezentaci Vladimíra Valeše, která se věnovala předpokladům využití silnic v regionu při plánované výstavbě. ČEZ v rámci přípravy procesu EIA provedl diagnostiku komunikací a disponuje údaji o stavu silnic i mostů. Tyto podklady nabídli jako základ pro jednání nově vzniklé koordinační skupiny hejtmanů Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, která se uskuteční začátkem března.

Předseda Energoregionu Vladimír Měrka sdělil, že po jednání s Nadací ČEZ jde návrh do správní rady na letošní příspěvek na komunální techniku v částce 3 miliony korun. O provozu Jaderné elektrárny Dukovany informoval předseda Občanské bezpečnostní komise Aleš John. Sdělil také, že na letošní rok je v plánu několik cvičení, z nichž největší bude Safeguard 2020.

Předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš otevřel diskuzi nad připraveností obcí z pohledu ubytovacích kapacit, brownfieldů, pozemků pro stavbu rodinných domů a občanské vybavenosti. Společně se Energoregionem 2020 chtějí připravit dotazník, díky kterému by zmapovali možnosti obcí.

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany