MENU x
Kulatý stůl s korejskou společností KHNP

Kulatý stůl s korejskou společností KHNP

říjen 2021

Záznam z průběhu kulatého stolu dne 4. října 2021 konaného v Třebíči. 

K diskusi u kulatého stolu se sešli pan Bo-Sun Choi, První tajemník velvyslanectví Korejské republiky v ČR a zástupci společnosti KHNP, pan Seung-Oh Hong, vicepresident české projektové kanceláře KHNP, pan Byeoung-Jik Kim, generální ředitel evropského zastoupení KHNP, pan Ki-Hyun Kang, vedoucí sekce projektového řízení z české projektové kanceláře KHNP a Min-Hwan Jang, vedoucí pražské kanceláře KHNP.

Za pořadatelskou stranu se kulatého stolu účastnila paní Petra Hrbáčková, ředitelka SPŠ Třebíč, paní senátorka Hana Žáková, paní Petra Jílková, předsedkyně Ekoregionu 5, pan Pavel Pacal, starosta města Třebíč, pan Petr Škarabela z Okresní hospodářské komory Třebíč, pan Vladimír Měrka, předseda Energoregionu 2020, pan Aleš John, předseda Občasné bezpečnostní komise při elektrárně Dukovany, a pan Vítězslav Jonáš, předseda sdružení Energetické Třebíčsko.

Průběh kulatého stolu moderoval Jiří Slovák.

Na úvod kulatého stolu byla slavnostně podepsáno memorandum o spolupráci mezi KEPCP KPS  a třebíčskou společností TES. 

V úvodním slovu kulatého stolu přivítal hosty pan Vítězslav Jonáš a zdůraznil, že je to již po třetí, co se k diskusi v této formě s KHNP v Třebíči potkáváme a připomněl pokrok ve vztazích s KHNP mající již první konkrétní výsledky, byť zatím jen v oblasti sociální. Vzpomenul KHNP podporu sportovních klubů, ale i dalších aktivit na Třebíčsku v oblasti společenské a kulturní. 

 

KHNP vychází ze zkušeností se stavbou a provozem jaderných elektráren

Za KHNP se úvodního slova ujal pan Seung-Oh Hong, vicepresident české projektové kanceláře. Zdůraznil spolupráci s regionem jako jednoho z důležitých aspektů jak výstavby, tak i budoucího bezpečného provozu jaderné elektrárny a posílení důvěry v bezpečnost tohoto provozu ze strany dotčených obyvatel.  KHNP přitom vychází ze svých zkušeností z provozu a výstavby jaderných bloků v Korejské republice, ale i z výstavby a uvedení do provozu jaderné elektrárny ve Spojených arabských emirátech. S úvodním slovem vystoupili další účastníci kulatého stolu a také ředitelka SPŠ Třebíč přivítala hosty a krátce představila SPŠ Třebíč. 

Následovala prezentace KNHP zaměřená jak na představení projektu APR 1000 tak i na zapojení českých firem do projektu a spolupráci s dotčeným regionem.  

V úvodu vicepresident  české projektové kanceláře KHNP Seung-Oh Hong potvrdil zájem společnosti podílet se na výstavbě EDU 5. Partnerství s českými firmami, podílejícími se na výstavbě, stejně jako partnerství s dotčenými institucemi, sdruženími ale i jednotlivými obcemi je nedílnou součástí jejich snahy se výstavby a zajištění následného bezpečného provozu zúčastnit. Následovaly prezentace přítomných manažerů.

Představení projektu APR 1000

Seungwook Lee představil projekt APR 1000. KHNP se uchází o dostavbu Dukovan již od roku 2016, kdy poprvé představila svůj návrh reaktoru. Projekt na dostavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany je jednou z hlavních priorit KHNP. Vzhledem k českým požadavkům se společnost rozhodla upravit a optimalizovat svůj vlajkový reaktor APR1400 generace III+. Moderní APR1000 vychází z původního modelu APR1400. Tohoto Korea provozuje dva a čtyři staví a Spojené arabské emiráty mají v provozu jeden a tři ve výstavbě. APR 1000 mimo jiné využívá stejný chladicí systém reaktoru jako typ OPR 1000, kterého je v Koreji hned dvanáct. 

Spolupráce a podpora regionu

Ho-Yub Baek představil program regionální spolupráce kde zdůraznil, že tato spolupráce byla nastartována již v roce 2017 prvním kulatým stolem, následovala návštěva českých zástupců Energetického Třebíčska jaderných a dalších zařízení a provozů v Koreji. Management KHNP také několikrát navštívil region, přičemž byla diskutována právě spolupráce KHNP s regionem jak v období výstavby nového jaderného zdroje, tak i následného provozu.  Příkladem pro budoucí spolupráci s regionem mohou reálná spolupráce s městy a regiony v Koreji, v blízkosti jaderných elektráren v Koreji.  

V prezentaci pana Jin-Taek Chunga byl představen současný stav spolupráce s průmyslovými partnery z ČR pro dodávky jednotlivých komponent APR 1000 (tzv. lokalizační plán KHNP). Společnost navštívila desítky různých potenciálních dodavatelů a jednala s nimi o požadavcích na kvalitu dodávek a podmínkách jejich začlenění do dodavatelského řetězce. S mnohými dodavateli jsou již dnes uzavřeny příslušné smlouvy o smlouvách budoucích či různé formy smluv o spolupráci. Bylo rovněž zdůrazněno, že spolupráce s průmyslovými partnery v ČR na potenciální výstavbě APR 1000 není konečná a další zájemci ke vstupu do dodavatelského řetězce jsou vítáni a KHNP a její partneři jsou připraveni s každým zájemcem i v budoucnosti jednat. 

V závěrečné části prezentace KHNP vystoupil  Hyun-Min Cho s představením lokalizačního plánu výstavbu jaderného bloku v Dukovanech v oblasti stavební. I v této oblasti má KHNP navázány příslušné spolupráce s předními stavebním firmami a dalšími dodavateli stavebních materiálů a betonů a současně je otevřena i pro jednání s dalšími subjekty i v této části dodavatelského řetězce. 

Diskuze a prostor pro otázky a odpovědi

Následovala diskuse a otázky jednotlivých účastníků kulatého stolu na představitele KHNP.

Nejvíce byly diskutovány otázky zapojení českých firem do dodavatelského řetězce, otázky týkající se certifikace APR 1000 a otázky spolupráce s lokálními stakeholdery, jaké formy spolupráce si KHNP představuje a co očekává od místních komunit, na co se místní komunity musí připravit.  Byla rovněž diskutována otázka v oblasti vývoje a zajištění konce palivového cyklu, kde KHNP ujistila, že je připravena se podělit o jejich know – how v této oblasti, stejně tak otázka podpory rozvoje vzdělávání jak na úrovni univerzitní, tak i technického vzdělávání na úrovni přípravy technického personálu. 

V závěrečné fázi diskuse byl dán prostor rovněž pro dotazy z pléna, které se opět týkaly projektové připravenosti APR 1000, zapojení lokálních průmyslových partnerů do dodavatelského řetězce a otázky zapojení či spolupráce s lokálními komunitami či službami. 

Závěrečné slovo patřilo Vítězslavovi Jonášovi, který shrnul průběh kulatého stolu, poděkoval zástupcům KHNP za jejich prezentaci a někdy až vyčerpávající odpovědi a popřál jim úspěch v nadcházejícím tendru na výstavbu EDU 5 a poděkoval rovněž všem, kteří přišli na kulatý stůl s tím, že je to i jakási forma podpory veřejnost pro stavbu EDU 5, jako důležitého kroku k zajištění energetické bezpečnosti České republiky a naplnění našich závazků ke snížení naší uhlíkové stopy. 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany