MENU x
Na konferenci Trendy evropské energetiky

Na konferenci Trendy evropské energetiky

listopad 2019

Konference s názvem Trendy evropské energetiky se uskutečnila na ministerstvu průmyslu a obchodu 19. listopadu 2019. Zúčastnil se jí předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš.

Za ministerstvo měl zajímavou prezentaci pan Vacík, člen poradního týmu vládního zmocněnce pro výstavbu nových jaderných bloků. Seznámil přítomné s harmonogramem přípravy výstavby nových Dukovan. Byly zahájeny jednání konzultace a pre-notifikační jednání na úrovni Evropské komise. Příprava procesu získání státní autorizace výrobny elektřiny podle energetického zákona byla zahájena letos v říjnu. Výběr dodavatele stavby se předpokládá do konce roku 2022. Předložení žádosti od SÚJB k umístění nového jaderného zdroje se očekává v půlce roku 2020 a předpoklad vydání rozhodnutí v polovině roku 2021. Předložení žádosti na vydání územního rozhodnutí bude v červnu 2021, předpoklad vydání v prosinci 2021.

„Při realizaci přípravných změn legislativy, která vláda projedná do konce listopadu, a plnění všech činností dle harmonogramu, se počítá se zahájením stavby v roce 2029,“ informuje Vítězslav Jonáš.  Jako orientační termín ukončení stavby pan Vacík uvedl rok 2037/38. Ministr průmyslu Havlíček však hovoří o roku 2036. Dále zaznělo, že nezpochybnitelnou skutečností je, že se bez náhrady odstaveného výkonu v EDU 1-4 novou výstavbou jaderné elektrárny neobejdeme, aniž by se zásadním způsobem snížila dnešní úroveň spolehlivosti dodávky elektrické energie.

„Mám smíšené pocity. Jsem rád, že příprava výstavby se vážně rozjela na úrovni vlády i společnosti ČEZ. Na druhé straně jsem smutný z toho, že jsme ve výstavbě nabrali takový skluz, že po roce 2030 Česká republika ztratí punc soběstačnosti ve výrobě elektrické energie. Mrzí mě, že volání a argumenty regionu nebyly vyslyšeny dříve,“ podotkl na závěr konference Vítězslav Jonáš.

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany