MENU x
O jádru, uložení jaderného paliva i možnostech zapojení se do výstavby nových Dukovan

O jádru, uložení jaderného paliva i možnostech zapojení se do výstavby nových Dukovan

duben 2022

V pondělí 25. dubna uspořádalo Energetické Třebíčsko seminář pro studenty třebíčské stavební školy s názvem Nový jaderný blok v Dukovanech aneb Jaderná energetika - perspektiva pro mladou generaci. Dnes pracuje na Jaderné elektrárně Dukovany na 1 100 zaměstnanců. S výstavbou nového bloku budou zapotřebí stovky dalších míst.

„Seminář jsme připravili pro studenty, kteří se touží dozvědět aktuální informace týkající se rozvoje jaderné energetiky v regionu jihozápadní Moravy, o budoucnosti uplatnění v oboru a o konci palivového cyklu,“ sdělil Vítězslav Jonáš, předseda Energetického Třebíčska. 

ČEZ připravuje výstavbu nové jaderné elektrárny

První prezentace se ujal Martin Uhlíř, ředitel pro přípravu a výstavbu nového jaderného bloku EDU II. Seznámil studenty s energetickou situací České republiky a vysvětlil důvody přípravy výstavby nových jaderných bloků. Nový pátý blok by chtěl ČEZ podle plánů spustit v roce 2036. Po odstavení stávajících čtyř bloků se plánuje v budoucnu spustit šestý blok. Důvod je prostý, řeka Jihlava má určité množství vody, která je důležitá pro chlazení elektrárenského provozu.  Výběrové řízení na stavbu nových Dukovan spustil ČEZ

17. března letošního roku. Tři uchazeči o výstavbu jsou americký Westinghouse, jihokorejská firma KHNP a francouzská společnost EdF. „Do konce letošního roku mají čas zpracovat nabídku. Tu pak vyhodnotíme a s nejlepším kandidátem, po posouzení státem, podepíšeme smlouvu,“ informoval Martin Uhlíř. EDUII plánuje vytvořit více než dvě stě nových pracovních míst, při výstavbě bude zapotřebí více než 3 000 pracovníků různých profesí a 900 odborníků bude nové bloky provozovat.

 

SÚRAO pracuje na výběru lokality pro hlubinné úložiště

Hlubinné úložiště slouží k trvalému uložení vyhořelého jaderného paliva a dalších vysokoradioaktivních odpadů. Do úložiště bude v budoucnu uloženo 9,5 tisíc tun vyhořelého jaderného paliva z obou jaderných elektráren. Použité palivo však nebude jediné, po ukončení provozu jaderných elektráren, které se budou likvidovat, budou do hlubinného úložiště uloženy například stavební konstrukce nebo reaktorová nádoba. 

Česká republika je zodpovědná za odpady, které vyprodukuje. V roce 1997 se začalo s procesem přípravy naložení s radioaktivními odpady. „Z původních devíti lokalit byl v roce 2020 výběr zúžen na čtyři.  V 2030 budeme mít vybranou jednu hlavní lokalitu a druhou záložní pro vybudování hlubinného úložiště.  Poté začnou ražebné práce, získáme podrobná data a upřesníme naše modely. Pro hlubinné úložiště platí získání všech stavebních povolení, kterými musí projít příprava jaderné elektrárny,“ vysvětlila Markéta Dohnálková, vedoucí oddělení projektových a inženýrských činností Správy úložišť radioaktivních odpadů. Hlubinné úložiště bude v České republice zprovozněno v roce 2065. První hlubinné úložiště na světě spustí za dva roky Finsko.

 

Největší stavební dodavatel - Skupina Metrostav

„Jsme univerzální stavební společnost, stavíme byty, domy, administrativní budovy, mosty, tunely, vodohospodářské stavby, silnice a také opravujeme památky. Skupina Metrostav je unikátní tím, že vybudovala a stále rozvíjí skutečné lokální zastoupení ve všech regionech České republiky,“ představil lídra stavebního trhu Lukáš Zedník, ředitel nabídky Dukovany 5 ze společnosti Metrostav DIZ. Jeden z nejvýznamnějších současných projektů skupiny je budování metra D v Praze. Od roku 1971 se Metrostav nebo jeho dceřiné společnosti účastnily všech etap budování trasy pražského metra. Strategický projekt pro skupinu představuje výstavba nového jaderného zdroje v Dukovanech, o jejíž realizaci se ve výběrovém řízení uchází její dceřiná společnost Metrostav DIZ. „Je to obrovská příležitost a musíme se připravovat i personálně. Předpokládáme, že staveniště pro elektrárnu se bude stavět v roce 2027,“ řekl Lukáš Zedník. Bude se muset řešit, jak na staveniště dovézt tisíce lidí a jak se o ně na stavbě postarat. Staveniště bude mít vlastní dílny, tankovací stanice pro mechanizaci, zdravotní středisko nebo i autobusové zastávky.

 

 

 

 

 

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany