MENU x
Obchvaty a nové silnice z Brna na jadernou elektrárnu jsou nutností, zaznívá z regionu

Obchvaty a nové silnice z Brna na jadernou elektrárnu jsou nutností, zaznívá z regionu

březen 2023

V pátek 3. března se v Moravském Krumlově sešel předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš s předsedou Energoregionu 2020 Vladimírem Korkem, senátorem a starostou Moravského Krumlova Tomášem Třetinou, starostou Ivančic Milanem Bučkem a místostarostou Moravského Krumlova Vojtěchem Kocábem.

Projednávali vyvedení tepla z Jaderné elektrárny Dukovany na Brno a zájem obcí na trase o tento horkovod. Dalším palčivým problémem, který řešili, je stav silnic a vůbec dopravní situace na jihu Moravy.

 

Starostové a Energoregion 2020 požadují obchvaty obcí na trase z Brna na jadernou elektrárnu

„Chceme, aby stát podpořil i dopravní obslužnost Moravskokrumlovska a Ivančicka.  Na Vysočině se intenzivně připravují obchvaty pro trasu nadrozměrných komponent, ale vůbec se neřeší doprava materiálu a pracovníků z Brna do elektrárny,“ shodují se zástupci regionu.

V územních plánech obcí a měst je koridor pro horkovod z elektrárny, což je předpoklad i pro vedení dálkové trasy pro dopravu. Navrhujeme trasu silnice, která by z větší části kopírovala právě trasu horkovodu.  Starosta Ivančic Milan Buček poukazuje na to, že Neslovice počítají s obchvatem, který už je v územních plánech, takže by bylo vhodné pokračování této trasy dál a napojení na obchvat Ivančic. Po vytěsnění dopravy, která se s výstavbou nových jaderných bloků rapidně zvýší, volají i Jamolice. Tato obec je vyloženě průjezdovou. Silnici lemují domy a je zde bezpečnostní riziko pro občany.   

Dopravu na Znojemsku řeší i senátor Třetina

Současný stav dopravního spojení z Dukovan na Brno přes Ivančice je tristní. Průjezd Ivančicemi je komplikovaný, tvoří se kolony, prodlužuje se doba cesty a také se tato neplynulost dopravy projevuje na spotřebě pohonných hmot. Požadavky z regionu přenáší do Senátu, na ministerstva a také na ČEZ senátor Tomáš Třetina. Koncem ledna svolal pracovní jednání do Hrušovan u Brna, kde řešili dopravní infrastrukturu na Znojemsku. 

Havarijní stav evakuačních stav je alarmující

Energoregion 2020 a vedení měst Ivančic a Moravského Krumlova jsou znepokojeni stavem současných evakuačních/únikových tras v havarijním pásmu Jaderné elektrárny Dukovany. Starostové upozorňují na současný havarijní stavu silnice Ivančice-Moravské Bránice, která je přitom únikovou trasu v havarijním pásmu. „Kvůli dopravním uzavírkám v Zastávce a Tetčicích v minulých měsících využívali řidiči tuto silnici ještě ve větší intenzitě než obvykle. Její povrch je značně poškozen a téměř se po ní nedá jezdit,“ upozorňuje starosta Milan Buček.

Starostové vyzvou hejtmana Grolicha k řešení

Požádáme Jihomoravský kraj, aby zadal studii proveditelnosti komunikace I. nebo II. třídy Brno – (Jaderná elektrárna Dukovany) – Znojmo. Neslovice, Tetčice, Ivančice, Polánka a Jamolice potřebují obchvaty. Další požadavek na hejtmana Jan Grolicha, který mu zástupci regionu přednesou, je podpora a modernizace ivančické nemocnice. Právě ta bude společně s třebíčskou nemocnicí hlavním a spádovým zdravotnickým zařízením. Tento postup podporuje Energetické Třebíčsko,  předseda Vítězslav Jonáš se zúčastňuje všech jednání a se starosty na této věci spolupracuje.

 

 

 

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany