MENU x
Odborný seminář k obchvatu Třebíče

Odborný seminář k obchvatu Třebíče

29. února 2024

Třebíč potřebuje řešit dopravní situaci ve městě. Obchvat výrazně pomůže, zaznělo na semináři.

Ve čtvrtek 29. února připravilo v Třebíči Energetické Třebíčsko odborný seminář nazvaný Obchvat Třebíče – příležitost pro rozvoj města a firem. Vedle zastupitelů města se semináře zúčastnili členové sdružení, firmy, které vloni podpořily iniciativu za podporu vybudování obchvatu (firma Klee, firma Yashica, firma SmartPlan, firma Archeon, firma SOBOS) a také Okresní hospodářská komora Třebíč. 

            V současné době podle průzkumů projíždí po silnici I/23 centrem před budovou Úřadu práce téměř 23 000 vozidel denně. Při realizaci obchvatu se počet sníží o 48 %. „Zatímco v roce 2016 byl počet motorových vozidel na tisíc obyvatel v Třebíči celkem šest set, v roce 2021 to byl nárůst na sedm set deset motorových vozidel. Za pět let došlo k nárůstu o 18 %,“ informoval Roman Dostál, vedoucí dopravně-inženýrského oddělení firmy SmartPlan.

 

Firmy podporují obchvat Třebíče

„Energetické Třebíčsko a jeho členové mají zájem na vybudování třebíčského obchvatu, protože ho považují za základ dopravní obslužnosti města a přilehlého regionu. Třebíč nemůže zůstat jediným městem na Vysočině na trase nadrozměrných komponent pro výstavbu nových bloků v Dukovanech bez obchvatu,“ zdůraznil Vítězslav Jonáš, předseda Energetického Třebíčska a dodal, že obchvaty se připravují už v Jihlavě i Brtnici. V případě Brtnice je stavební dokumentace kompletně připravena včetně vydaných povolení.

            Podle předsedy Okresní hospodářské komory Třebíč Petra Šmejkala nechtějí podnikatelé a řemeslníci čekat v kolonách, kde jim doslova utíká zisk a stojí čas. I podle něj je obchvat Třebíče nutný pro rozvoj firem v regionu. Starosta Třebíče Pavel Pacal na semináři uvedl, že plánovaný obchvat, tedy přeložka silnice I/23,  je takový městský okruh. A je to jediný způsob, jak vyřešit nadměrné množství vnitroměstské dopravy. „Tuto příležitost pro stavbu nesmíme propást. Celorepublikově stoupá počet aut a v historických městech, jakým Třebíč je, nejsou nafukovací ulice. Třebíč má své dispozice jasně dané. Proto jsme jednoznačně pro vybudování nového městského okruhu, který výrazně zklidní dopravu ve městě,“ sdělil Pavel Pacal. 

 

Ředitelství silnic a dálnic: Se zahájením stavby počítáme v roce 2027

Ředitel Ředitelství silnic a dálnic na Vysočině Aleš Kratina shrnul historii i současný stav vývoje obchvatu Třebíče a upozornil na to, že první plány pocházejí ještě z let před rokem 1990.  Aktuálně jsou zadané veřejné zakázky na zpracování projektových dokumentací na navazující úseky I/23 Třebíč – Vladislav, Dokumentace pro stavební povolení, DSP, I/23 Krahulov – Třebíč, Dokumentace pro společné povolení, DUSP. V obou případech dojde k prostorové homogenizaci stávajících komunikací. „Je dokončená dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a vydané závazné stanovisko EIA. Byla zadána dokumentace pro stavební povolení, jejíž součástí je i inženýrská činnost a majetkoprávní příprava stavby. Se zahájením stavby počítáme v roce 2027,“ oznámil.

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany