MENU x
Předseda Energoregionu 2020 k aktuální situaci

Předseda Energoregionu 2020 k aktuální situaci

srpen 2020

Rozhovor s Vladimírem Měrkou o tom, jak je spokojen s postupem vlády a ČEZ a také o tom, jak stát komunikuje s regionem.

 

Energoregion 2020 sdružuje 123 obcí a měst s 9 4000 obyvatel ve dvacetikilometrovém havarijním pásmu Jaderné elektrárny Dukovany. Toto sdružení je nejen českým, ale i světovým unikátem, jedná se totiž o dobrovolné a nezávislé sdružení, které není nijak zřízené žádným zákonem ani nařízením. Základním posláním Energoregionu 2020 je zastupovat a hájit zájmy obcí regionu ve vztahu k jaderné energetice a všem ostatním provozům a činnostem, které ovlivňují životní prostředí. Současným předsedou je Vladimír Měrka, starosta Náměště nad Oslavou.

  

Pane předsedo, jak jste spokojen s postupem vlády a společnosti ČEZ v přípravě nového jaderného zdroje v Dukovanech?

V zásadě spokojen jsem. Současná vláda konečně realizuje postupné kroky k této výstavbě. Přešlo se od slov a slibů ke konkrétnímu plnění úkolů, které stanovuje Aktualizace státní energetické koncepce a Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky.  Přesto i tato vláda některé úkoly nesplnila včas například smlouvu s ČEZ uzavírá minimálně s půlročním zpožděním oproti slibovanému termínu.

 

Proč jste tak kritický? Když se ohlédneme do minulosti, tak předchozí vlády odsouvaly zásadní rozhodnutí týkající se právě výstavby.

 To je sice pravda, ale musíme si uvědomit, že dnes právě pro nečinnost minulých vlád už nemáme žádnou rezervu. Naopak musíme termíny zkracovat, pokud se nechceme dostat do situace, že ukončíme provoz stávajících bloků a nový blok nebude postaven a připraven aspoň částečně nahradit provoz bloků stávajících. Víte, mám už dlouhou zkušenost s jadernou politikou v tomto státě a vím, že nástrah je hodně. Vždy když přicházejí nějaké volby a obzvláště parlamentní, tak přímo trnu, jaké komplikace jádru přinesou. Doufám, že nadcházející volební kampaně přežijeme bez újmy a že se nám termíny zásadních úkolů nezpozdí.

 

Co dnes, podle vašeho názoru, nejvíce ohrožuje dlouhodobý provoz elektrárny a samotnou výstavbu nového zdroje?

Tím, že došlo ke skluzu v přípravě výstavby, musí nám tento skluz nahradit dlouhodobý a bezpečný provoz stávajících čtyř bloků. Pozorně přes naše zástupce v Občanské bezpečnostní komisi budeme sledovat práce provozovatele elektrárny v oblasti prodloužení životnosti na 60letý provoz. Naše sdružení je jedno ze zakladatelů zmíněné Občanské bezpečnostní komise (OBK), vysíláme tam své zástupce a ti nás informují o událostech na jaderné elektrárně. Členové OBK mají přístup do elektrárny a k sobě do tandemu mají profesionála z dané oblasti. Často jsou kritičtí a bedlivě sledují vše, co se tam děje.

Aktivně se zapojíme i do odborné diskuze, kterou vyvolalo Energetické Třebíčsko ohledně bezpečnosti při dlouhodobém provozu. Pro naše sdružení je prostě bezpečnost provozu vždy na prvním místě. Když se vrátím k otázce, tak dlouhodobý provoz, který je potřeba k tomu, aby stávající provoz navázal na provoz nového bloku, je právě to, zda se podaří provozovateli 60letý provoz zajistit. Samotnou výstavbu nového bloku můžou ohrozit nadcházející jednání vlády v Bruselu, jak při notifikačním procesu smluv mezi státem a ČEZ, tak podzimní projednávání taxonomie s Evropskou komisí. Právě do Bruselu se společně Energetickým Třebíčskem a našimi starosty chystáme vyrazit na podporu našeho jádra.

 

Jak byste hodnotil komunikaci a spolupráci na úrovní vláda a region?

Vadí mi a mrzí mě nečitelný přístup vlády k regionu. Jako by komunikace byla jednostranná, a to jen z naší strany směrem k vládě a zpět jen když hodně zatlačíme a stejně to nevydrží. Uvedu příklad. Žádali jsme, aby nás ministerstvo průmyslu o postupu a činnosti v přípravě nového jaderného zdroje pravidelně informovalo formou newsletteru. Vyšla asi dvě čísla a pak nic. Vláda by si region a obce přeci měla hýčkat a komunikovat s námi. A nedělat to jen nárazově a po určitém tlaku od nás.

Eva Fruhwirtová

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany