MENU x
Sedm let usilujeme o udržení energetického regionu. Výsledky jsou vidět

Sedm let usilujeme o udržení energetického regionu. Výsledky jsou vidět

24. srpna 2020

Před sedmi lety město Třebíč, Okresní hospodářská komora Třebíč, Střední průmyslová škola Třebíč a obce Rouchovany a Dukovany založili sdružení Energetické Třebíčsko. Důvod vzniku byl zřejmý – podpora rozvoje jaderné energetiky a energetického regionu v okolí Jaderné elektrárny Dukovany. Tento cíl naplňuje sdružení už sedm let, stejnou dobu v čele stojí předseda Vítězslav Jonáš.

V letošním roce oslavila Jaderná elektrárna Dukovany 35 let provozu. V době, kdy zahajovala provoz jste pracoval u generálního dodavatele stavby. Vzpomenete si, jaké to tenkrát bylo?

Na Jadernou elektrárnu Dukovany jsem nastoupil v roce 1979 a to ke generálnímu dodavateli technologické části Škoda Praha. Na obchodním oddělení jsem měl na starosti především vyšší finální dodavatele jako byla tehdy Sigma Lutín, ČKD Dukla Praha. To byla úplně jiná pracovní atmosféra, než tomu bylo v Juranových závodech Brno, kde jsem pracoval do té doby. Nebyly zde žádné píchačky na vrátnici, byla tu volnější pracovní doba, dnes se tomu říká pružná pracovní doba. Hlavně to byla rozmanitá práce s mnoha úžasnými lidmi z celého tehdejšího Československa. Pražská Škodovka byla tehdy top firma, a tak jsme třeba na služební cesty před dokončením dálnice létali z Brna do Prahy letadlem. Bylo také běžné, že jsme měli noční směny, bychom zvládli plnit vládní termíny. Jsem přesvědčen, že na tehdejší dobu nebylo zajímavější a lepší práce.

 

Jak v současné situaci hodnotíte postoj české vlády k výstavbě nových jaderných zdrojů a jak jste s ním spokojen?

Kroky pro budoucnost jádra jsou vždy kompromisem mezi názory odbornými a politickými. Jsem maximálně spokojen s tím, že se nám podařilo přesvědčit vládu v tom, že se musí začít stavět v Dukovanech. Připravuje se náhrada stávajících bloků v této lokalitě. Začaly převládat skutečné činy před planými politickými sliby. Na druhou stranu je mně líto, že vláda nebyla víc ambiciózní v prosazení výstavby dvou bloků společně. Příprava druhého jaderného bloku bude ukončena územním řízením. Podle mě je to škoda. Nejednám však s Evropskou komisí a neznám všechna úskalí. Pevně ale doufám, že se co nejdříve rozhodne o výstavbě i druhého bloku.

 

Proč nejste v Dukovanech skromnější a nestačí vám výstavba jednoho jaderného bloku? Stavba jednoho bloku přeci zajistí kontinuitu jaderného regionu.

Máme hned několik argumentů pro stavbu dvou bloků. Je lepší postavit dva bloky, realizovat tak opakovanou stavbu, protože je to levnější. Když nezajistíme stavební povolení pro oba bloky souběžně, těžko budeme mít náhradu současného výkonu stávajících bloků v Dukovanech včas. Tím, jak se při dnešním tempu přípravy odsouvá termín stavebního povolení, který měl být dle platné Státní energetické koncepce v roce 2025 a už se nyní posouvá za rok 2029, je jasné, že i spuštění druhého bloku v roce 2040-2045  bude obtížné zajistit.

 

Neobáváte se, že Evropská komise může plán České republiky na rozvoj jaderné energetiky zastavit?

Neobávám a ona to v zásadě ani nemůže udělat. Pořád stále platí, že si každý členský stát rozhoduje o svém energetickém mixu. Samozřejmě, že pokud naši vyjednávači v rámci notifikačního procesu k smlouvám stát a ČEZ neobhájí potřebnou státní podporu, stavba se nám může zásadně zkomplikovat a prodražit. Neobávám se komplikací také kvůli tomu, že současný vládní zmocněnec Jaroslav Míl, ministr průmyslu Karel Havlíček a jeho tým vědí, co chtějí a jsou schopni to projednat. Prostě jim věřím.

 

Přibližte nám vaše současné aktivity v oblasti přípravy nových jaderných zdrojů.

Některá jednání byla zmrazena kvůli covidové situaci. Nicméně jsme nepřestali pracovat a byli jsme ve spojení telefonickém a onlinovém, jak se starosty z regionu, s firmami, tak především s rozhodujícími politiky. Oproti některým opozičním politikům a protijaderným aktivistům jsem pochválil vládu za projednání některých potřebných jaderných dokumentů v době koronavirové pandemie.

Podařilo se nám ve spolupráci s ČEZ připravit online Jadernou akademii pro učitele. V tomto směru chceme pokračovat i na podzim. Jedna věc je rozhodnutí o stavbě a druhá věc je zajištění kvalifikovaných pracovníků a také motivace mladé generace v tom, že jádro je perspektiva pro jejich budoucí povolání. Jednoduše řečeno, stavba tak složitého díla jako je jaderná elektrárna vyžaduje mnoho špičkových odborníků v různých profesích, proto je musíme stůj co stůj sehnat. Možná nám ji postaví zahraniční pracovníci, ale určitě nám ji nebudou provozovat. Ze své zkušenosti se současnou elektrárnou vím, že ti lidé, kteří se podíleli na její výstavbě, uvedli elektrárnu do provozu byli v samotném provozu nepostradatelní.

 

Druhá polovina roku je ve znamení zásadních kroků v přípravě výstavby. Stát uzavřel rámcovou smlouvu s firmou ČEZ včetně prováděcích dodatků, je zahájen notifikační proces s EU a měl by být i zahájen tendr na generálního dodavatele stavby…

Navrhli jme vládě zajištění slavnostního podpisu této smlouvy na dukovanském zámku a při této příležitosti uspořádání slavnostního aktu předání a odhalení základního kamene v blízkosti nové stavby. Kámen máme nachystaný několik let, čeká na předání. Nyní připravujeme a řešíme termín této slavnostní akce.

 

 

Není to ještě brzy? Vždyť základní kameny se odhalují těsně před zahájením staveb.

Není. Jednak dle našeho názoru stavba nového bloku už měla být zahájena, pokud nechceme riskovat nedostatek elektřiny do budoucna. A také nechceme riskovat kontinuitu provozu starých a nových bloků. Hlavně celý náš region chce tímto kamenem deklarovat podporu dlouhodobému provozu „naší elektárny“. Doufám, že přesný vzkaz obcí a občanů našeho regionu si na kameni u elektrárny přečteme co nejdříve.

 

Zdá se tedy, že poslaní Energetického Třebíčska je už naplněno. Co bude dál?

Před námi je ještě hodně práce.  Zvýšíme komunikaci s politiky na všech úrovních, aby se v rámci svých krajských a parlamentních volebních kampaní  neuchylovali k nebezpečnému populismu. Někteří se předvádějí v kritice vlády s postupem přípravy stavby a co je horší, požadují odložení stavby s argumentací, že je dostatek času, když prodloužíme životnost stávajících bloků. Jak se po česku říká, prdlačku tomu rozumí, ani si nepřečtou, že již dnes musíme jít na 60ti letý provoz stávajících bloků, abychom stihli tolit potřebnou plnohodnotnou náhradu výkonu stávajících bloků. Doslova mě nadzvedlo ze židle, když jedna parlamentní strana prohlásila, že souhlasí s rozvojem jaderné energetiky, ale nesouhlasí s výstavbou nových jaderných bloků v Dukovanech. Dále se starosty obcí a měst našeho regionu chystáme návštěvu Evropského parlamentu a Evropské komise.  Při projednávání taxonomie a jiné evropské legislativy musí na půdě Evropské unie zaznít silný hlas regionu Jihovýchodní Moravy, že jádro potřebujeme, nebojíme se ho a že patří k našemu každodennímu životu.

 

 

Jaká je nálada u členů Energetického Třebíčska?

Každým kladným krokem vlády k výstavbě se zvětšuje zájem našich firem se na přípravě a následné stavbě podílet. Do našeho sdružení se hlásí noví členové, a tak jich dnes máme přes čtyřicet. Samozřejmě, že jsou značně netrpěliví a chtějí se zapojit do prací na novém jaderném zdroji co nejdříve. Ekonomická recese se totiž kvapem blíží. Stavba nového jaderného zdroje je cesta, jak recesi zvrátit.

 

Z celostátního průzkumu vyplývá, že podpora jaderné energetiky je přes 60 %. Jaký je postoj veřejnosti v regionu Dukovanska?

Čím blíže k Dukovanům je podpora větší. Troufám si říct, že skoro každá rodina má nějakého člena, která pracuje na elektrárně nebo ve firmě, která zajišťuje servis či návazné služby týkající se provozu. Ať už se jedná o ubytování, dopravu, stravování atd. S přicházející ekonomickou krizí si více a více uvědomujeme, jaké sociální jistoty nám současný provoz jaderné elektrárny přináší a jak významný přínos pro zaměstnanost a rozvoj regionu přinese samotná výstavba nových bloků.

 

V čem podle vás spočívá tak velká a dlouhodobá podpora jádra u veřejnosti v okolí Jaderné elektrárny Dukovany?

 Řeknu to jednoduše, provozovatel dlouhodobě a bezpečně elektrárnu provozuje a dobře komunikuje s regionem.

 

Co byste na závěr našeho rozhovoru chtěl vzkázat vládě a investorovi výstavby firmě ČEZ Dukovany II?

Nesmí polevit v přípravě, nesmí se nechat otrávit kritikou a hlavně nesmí sami politikařit. Cesta je správná, nové jaderné bloky bytostně potřebujeme. Vláda a ČEZ má v otázce jádra silnou podporu veřejnosti. Když jsem dělal starostu v Dukovanech, tak jsem s nadsázkou říkal „Vážení občané, i přes vaši snahu vám všechno zbuduji“. Vždy totiž platí, že velké projekty se rodí těžce, mají v počátku mnoho odpůrců, kteří potom při úspěšné realizaci nějak zapomenou, že kdysi byli proti. Držím, společně s ostatními členy našeho sdružení palce všem, kteří takovouto smysluplnou stavbu připravují.

 

 

Vítězslav Jonáš

Vystudoval Střední průmyslovou školu strojní v Třebíči, poté nastoupil do ČKD Blansko, výstavba Dalešické přehrady, pracoval ve Škoda Praha jako vedoucí pracovník vyšších dodávek finálních. Od roku 1990 do roku 2006 zastával funkci starosty v obci Dukovany.

Od roku 2006 do roku 2012 byl senátorem Parlamentu České republiky, kde byl místopředsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Od roku 2014 je předsedou Energetického Třebíčska. V současné době je také členem rady SÚRAO.

 

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany