MENU x
Starostové se sešli nad plánem vybudování cyklotrasy Třebíč-Dukovany

Starostové se sešli nad plánem vybudování cyklotrasy Třebíč-Dukovany

listopad 2022

Ve čtvrtek 3. listopadu se v dalešickém pivovaru sešli starostové obcí na budoucí cyklostezce mezi Třebíčí a Jadernou elektrárnou Dukovany. Pracovního jednání se za jadernou elektrárnu, která výstavbu cyklotras a cyklostezek v regionu podporuje od roku 2006, zúčastnil Jiří Bezděk.

Starostové se shodli, že se aktivně zapojí do spolupráce a pomohou s dílčím řešením na svých katastrech. Už před pauzou, kterou v projektové přípravě způsobila covidová popatření, Jaderná elektrárna Dukovany finančně podpořila zpracování projektové dokumentace budoucí cyklotrasy, které se nyní dokončuje. „Dokumentace je zpracovaná v celém úseku cyklotrasy z Třebíče až do obce Dukovany a je rozpracovaná do dílčích úsekům dle katastrů jednotlivých obcích, které jim do konce roku poskytneme k dalšímu projednání,“ informoval autor návrhu, inženýr dopravních staveb, pan Pavel Vidlák. Starostové na jednání řešili společný postup, protože v případě zdárného vybudování vznikne největší účelová cyklotrasa u nás a k tomu je nezbytná široká spolupráce a koordinovaný postup. Investory jednotlivých úseků budou samy obce. Některé obce nemusí najít ve svých rozpočtech peníze na přípravu a vybudování, proto padl návrh na založení sdružení obcí. Výhoda jednoho projektu na celou cyklotrasu spočívá především ve zjednodušené administraci, jako je výběrové řízení a výběr dodavatele a pak stavba cyklotrasy jako celku. Budovaní po jednotlivých úsecích, tedy, že by každá obec řešila svoji část, je značně komplikované.

Přesto, že se se v budoucích letech očekává omezování národních dotací, podpora cyklistické dopravy by na tom měla být růžověji. Finance však hrají hlavní roli. Starosta Dalešic Loukota také zmínil to, že obce musí počítat i s následnou údržbou cyklotras. Cyklokoordinátor Kraje Vysočina Petr Stejskal přispěl do diskuze s informací o možnostech financování z Fondu Vysočiny. Zdůraznil, že je však zásadní, aby se jednalo o jeden ucelený projekt.

Délka cyklotrasy je 28 km. Část cyklostrasy, a to úsek z Valče do Dalešic, je už hotová a cyklisty značně využívaná. Postupně se k plánované cyklotrase Třebíč - Dukovany připojují, nebo zatím plánují, další úseky. Například již zrealizovaný úsek z Hrotovic, napojení přes Číměř na připravovanou cyklotrasu do Vladislavy a dále do Náměště nad Oslavou nebo cyklotrasy kolem Dalešické přehrady.

Seminář se uskutečnil za podpory Nadace ČEZ a Kraje Vysočina. Organizátorem je spolek Region 2020, který se od roku 2012 věnuje podpoře mobility, veřejné dopravy a ekologických způsobů dopravy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany