MENU x
Stavba obchvatu Třebíče získala nejdůležitější souhlas

Stavba obchvatu Třebíče získala nejdůležitější souhlas

15. ledna 2024

 V pondělí 15. ledna vydal Krajský úřad kraje Vysočina souhlasné závazné stanovisko.

Jedná se o stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru stavby třebíčského obchvatu (I/23 Třebíč, obchvat) na životní prostředí. Takzvaná velká EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí) byla zpracována pro oznamovatele a investora obchvatu, Ředitelství silnic a dálnic ČR, a vypořádává i připomínky spolků i jednotlivců.
Obchvat Třebíče je důležitý pro dopravu nadrozměrných komponentů při stavbě nového jaderného zdroje v Dukovanech.
 
Vizualizace obchvatu Třebíče zde: http://obchvat.trebic.cz

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany