MENU x
Studenti se na Katolickém gymnáziu zajímali o jadernou energetiku

Studenti se na Katolickém gymnáziu zajímali o jadernou energetiku

18. listopadu 2019

V pondělí 18. listopadu uspořádalo Energetické Třebíčsko další se série seminářů pro studenty na téma Je jádro perspektivní pro mladé? Na Katolickém gymnáziu v Třebíči studentům přednášel vysokoškolský pedagog z VUT Karel Katovský a výkonný ředitel společnosti Elektrárna Dukovany II Martin Uhlíř.

Studenti maturitních ročníků se ve dvouhodinovém bloku dozvěděli zajímavosti z oblasti jaderné energetiky z celého světa. Karel Katovský jim přiblížil, jak se vyvíjely představy v průběhu let. Koncem 50. let minulého století vyvinula automobilka Ford koncept Ford Nucleon. Šlo o auto poháněné jadernou energií, tedy malým jaderným reaktorem. Řeč také padla na Marii Curie, která zkoumala radioaktivitu. Každý z vědců, který svým objevem přispěl ke znalosti lidstva, zanechal také silný osobní příběh.

Současnosti se pak věnoval Martin Uhlíř. Ten studentům vysvětlil, co je to státní energetická koncepce a také upozornil na fakt, že nám končí zásoby černého uhlí. Jaderná energetika také řeší dekarbonizaci, tedy trend současné Evropy.  „Díky Jaderné elektrárně Dukovany nemusíme spálit 14 miliónů tun uhlí ročně, ušetříme 430 tisíc tun kvalitního vápence na odsíření, nevyprodukujeme 4,25 miliónů tun popela a nevypustíme 85 km3 kouřových plynů,“ shrnul Martin Uhlíř. Dále se zaměřil na to, aby popsal, co vše je potřeba k tomu, aby se mohly začít stavět nové jaderné bloky. Vysvětlil, co znamená proces EIA, tedy posouzení vlivu na životní prostředí, představil potenciální zahraniční dodavatele výstavby a také přiblížil, na čem nyní ČEZ jako investor pracuje. Zdůraznil, že při výstavbě bude zapotřebí přes tři tisíce pracovníků nejrůznějších profesí a vyzval společně s předsedou Energetického Třebíčska Vítězslavem Jonášem studenty k tomu, aby přemýšleli nad svým budoucím pracovním uplatnění i v tomto ohledu.

Eva Fruhwirtová

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany