MENU x
Studenti se zajímali o své uplatnění při stavbě a provozu nového dukovanského bloku

Studenti se zajímali o své uplatnění při stavbě a provozu nového dukovanského bloku

listopad 2022

V úterý 1. listopadu uskutečnil na Střední průmyslové škole Třebíč seminář pro studenty oboru Energetika s názvem Jaderná energetika jako perspektivní obor pro mladé. Se studenty hovořil Martin Uhlíř ze společnosti ČEZ EDU II, Pavel Doležal z ČEZ Energoservis a Jan Kovalovský ze SÚRAO. 

Energetická situace se v celém světě mění. Evropská unie se snaží o rapidní snižování produkce CO2. V souvislosti s válkou na Ukrajině se nevyplácí používání plynových elektráren.  Obnovitelné zdroje vše nezachrání. Proto má jádro v energetickém mixu České republiky zásadní roli. „Jaderné zdroje nám zabezpečí energetickou soběstačnost, bezpečnost a nezávislost,“ zdůraznil na úvod Martin Uhlíř, ředitel pro výstavbu ve společnosti EDU II. V Dukovanech plánují energetici provozovat stávající bloky bezpečně co nejdéle. Ve světě se provozují jaderné elektrárny běžně šedesát let, plánuje se provoz i nad tuto hranici. Výstavba pátého bloku a poté šestého by v Dukovanech nahradila kapacitu současných jaderných dukovanských bloků.

Nový směr v oblasti energetiky jsou vodíkové technologie, i na to se ve Skupině ČEZ odborníci zaměřují. Do popředí také vstupuje používání malých jaderných reaktorů.

 

Současní studenti mohou být součástí stavby a provozu nových jaderných bloků

„Máme za sebou proces EIA, povolení k umístění od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, autorizaci pro výrobu elektřiny od ministerstva průmyslu, podali jsme žádost o územní řízení. Na začátku příštího roku bychom měli mít rozhodnutí. Bude následovat výběr dodavatele, projektování, transport velkých komponentů a také stavba samotná.  Od března 2036 bude nový blok v Dukovanech v provozu,“ představil časový plán činností Martin Uhlíř.

V týmu investora, což je ČEZ EDU II, je 140 lidí. Počet se bude navyšovat. A to je příležitost pro mladou generaci. Další pozice budou vytvářet dodavatelské firmy, a hlavně také zahraniční vítězná firma. Celkem se odhaduje, že se na stavbě bude podílet více než tři tisíce zaměstnanců.

ČEZ Energoservis bude rozšiřovat své řady. Studenti mají šanci

Pavel Doležal představil studentům firmu ČEZ Energoservis. V současné době má 689 zaměstnanců. „Příští rok potřebujeme o sto lidí více,“ potvrdil. Jsou dceřinou společností ČEZ a působí nejen v Jaderné elektrárně Dukovany, ale na dalších třinácti lokalitách, jsou největší servisní společností ve Skupině ČEZ. Servisují také vodní elektrárny. „Pro mladé lidi jsme příležitostí pro získání zkušeností v praxi. Staráme se o strojní zařízení, máme na starost armatury, čerpadla, vzduchotechniku, turbíny,“ nechal Pavel Doležal studenty nahlédnout pod pokličku a představil jim různé činnosti a pozice, které v jejich firmě mohou studenti v budoucnu zastávat. 

Studenti se zajímali i o konec palivového cyklu

Ze Správy úložišť radioaktivních odpadů přijel do Třebíče Jak Karlovský. Se studenty hovořil o tom, co má SÚRAO na starost a také o přípravách na vybudování hlubinného úložiště, které je technicky proveditelné, prokazatelně bezpečné a je to trvalé řešení nakládání s radioaktivními odpady. Ve své přednášce informoval o tom, že je potřeba uložit 9500 t použitého jaderného paliva a 4500 m3 ostatních radioaktivních odpadů. V druhé části představil technické řešení a také časový plán, který vyvrcholí samotnou výstavbou úložiště v roce 2065.

 

 

Semináře pro studenty organizuje Energetické Třebíčsko s cílem přiblížit mladé generaci perspektivu energetického oboru a možnosti budoucího uplatnění při výstavbě nových jaderných zdrojů v České republice.

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany