MENU x
Valná hromada Energetického Třebíčska

Valná hromada Energetického Třebíčska

duben 2024

Ve čtvrtek 18. dubna se v Třebíči konala valná hromada.

Valnou hromadu uvedla Eva Fruhwirtová, která představila hosty a program valné hromady. Předseda Vítězslav Jonáš přivítal přítomné a zahájil zasedání. 

Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany, informoval o významných akcích a událostech roku 2023, dále o těch plánovaných na rok 2024 na EDU, o významných investicích pro zvýšení bezpečnosti provozu a potencionálu elektrárny na zvýšení výkonu EDU. Seznámil také přítomné se stavem zajištění kvalifikovaného personálu. 

PetrZávodský, generální ředitel EDU II informoval o přípravě výstavby, probíhajícím tendru na dodavatele v návaznosti na harmonogram hlavních úkolů a očekávání jednotlivých rozhodnutí. Dále podal informace o přípravě řešení dopravní infrastruktury, personálním zajištění atd. Poděkoval Energetickému Třebíčsku za spolupráci, především v koordinaci s regionálními firmami a ostatními zástupci obcí a měst v dukovanském regionu. 

Tomáš Ehler, zástupce ministerstva průmyslu a obchodu poděkoval přítomným za spolupráci. Informoval o aktuálních otázkách energetické politiky a činnostech MPO včetně aktualizace Státní energetické koncepce. Dále ve vztahu k projektu NJZ informoval o aktivitách na straně státu, např. o procesu notifikace veřejné podpory, přípravy smluvního uspořádání a financování, přípravě na rozhodnutí o dalších blocích, úpravě legislativy a institucionálního zajištění, přípravě lidských zdrojů, zajištění dopravní tras či aktivitách na úrovni EU.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil poděkoval Energetickému Třebíčsku za dlouhodobou spolupráci se Senátem ČR v oblasti jaderné energetiky a práci, kterou sdružení za 11 let odvedlo v oblasti podpory výstavby NJZ. 

Docent Karel Katovský informoval o otevření studijního programu Jaderná energetika na VUT. Ročně jsou schopni připravit 20 studentů. Poukázal na to, že v ČR je pouze jeden profesor jaderné energetiky a 6 docentů. O vysokoškolské studenty bude mít zájem také Polsko, které bude stavět jádro, hrozí zde tedy odliv mozků.

V druhé části následovala zpráva předsedy Vítězslava Jonáše o činnosti v roce 2023. Členové schválili hospodaření za rok 2023 a také návrh rozpočtu pro letošní rok. 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany