MENU x
Valná hromada

Valná hromada

11. února 2020

Valná hromada se uskuteční 11. února za účasti ministra průmyslu. 

Podle stanov svoláváme každý rok valnou hromadu. Jsme rádi, že se nám letos podařilo zajistit účast ministra průmyslu Karla Havlíčka. Od něj se dozvíme aktuální informace v plnění úkolů ve výstavbě. Vzhledem k účasti ministra bude program jednání valné hromady následovný:

Program:

I. blok pro členy a partnery

14.00 zahájení

14.10–15.30 vystoupení ministra průmyslu + diskuze

15.30–16.00 drobné občerstvení, káva

II. blok pouze pro členy

16.30 zahájení valné hromady Energetického Třebíčska 

  1. Zpráva předsedy o činnosti ET za rok 2019
  2. Hospodaření za rok 2019
  3. Návrh rozpočtu na rok 2020
  4. Plán činnosti na rok 2020
  5. Různé: schválení členského příspěvku na rok 2020 (navrhujeme ve stejné výši jako vloni, tj. 5 000 Kč)

17.30 diskuze, ukončení

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany