MENU x
Vláda schválila finance na realizační fázi výstavby návozových tras k Dukovanům. Kraj Vysočina dostal od státu peníze na dokončení jihovýchodního obch

Vláda schválila finance na realizační fázi výstavby návozových tras k Dukovanům. Kraj Vysočina dostal od státu peníze na dokončení jihovýchodního obch

únor 2024

Ministr dopravy Martin Kupka tento týden informoval o rozhodnutí Vlády České republiky, která schválila financování prvních dvou klíčových dopravních staveb Kraje Vysočina nutných pro zajištění přepravy nadrozměrných nákladů na výstavbu nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany. 

„Konkrétně jde o stavbu jihovýchodního obchvatu Jihlavy část VÝCHOD a obchvat Brtnice. V prvním případě už náš úřad administruje veřejnou zakázku na dodavatele. V případě Brtnice je stavební dokumentace kompletně připravena vč. vydaných povolení. Zajištění financování ze strany státu je pro nás impulsem pro rychlé vypsání zakázky,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.
"Na stavbu druhé části obchvatu Jihlavy letos Kraj Vysočina ze Státního fondu dopravní infrastruktury získá 150 miliónů korun. 50 miliónů korun může Kraj Vysočina do konce roku proinvestovat na obchvatu Brtnice. Finanční podpora projektů, které pro zajištění stavby nového energetického zdroje připravil po dohodě se státem Kraj Vysočina, je pro jejich realizaci klíčová.

Stavba jihovýchodního obchvatu Jihlavy část VÝCHOD by měla být zahájena letos na podzim s tím, že plynule naváže na dokončené práce na jižní části obchvatu. Východní část obchovatu Jihlavy spojuje napojení Třebíče s II/602 směr Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou a D1.

Obchvat Brtnice je naprojektován v délce 3,8 km, zahrnuje předložku silnici II/405 (v trase Jihlava – Třebíč) s křížením silnice II/404. Stavba počítá s třemi novými mostními objekty, protihlukovou stěnou, opěrnou zdí, vybudovány budou také účelové sjezdy. Obchvat zásadně ovlivní kvalitu a bezpečnost dopravního spojení ve směru východ – západ Kraje Vysočina, bude mít pozitivní vliv na životní o obytné prostředí v dotčeném katastru.

Jak informoval Miroslav Houška, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a ekonomiky, je obchvat Brtnice jedním z plánovaných obchvatů v regionu na trase směrem k Dukovaným, které je třeba pro přepravu nadměrných komponent vybudovat. Další připravené obchvaty jsou na silnici II/405 Zašovicích a Okříškách, na II/152 ve Slavěticích.  
 
 zdroj: tisk@kr-vysocina.cz

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany