MENU x
Vyjádření úřadu vlády a ministra průmyslu

Vyjádření úřadu vlády a ministra průmyslu

červen 2024

Energetickému Třebíčsku bylo koncem června doručeno vyjádření jako reakci na společné prohlášení k závěrečné fázi tendru na Dukovany.

Dopis ministra průmyslu a obchodu

 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, vážený pane starosto,

plně chápu Váš zájem coby zástupců regionu, aby ve výběrovém řízení na dodavatele nového jaderného zdroje a paliva v lokalitě Dukovany vzešel nejvhodnější kandidát nejenom z pohledu bezpečnostních zájmů státu, ekonomického a technického hlediska a národohospodářského přínosu projektu, ale zároveň z pohledu přínosu projektu pro region. Mohu Vás ujistit, že všechny vlády spojené s tímto již několik let probíhajícím procesem rozvoje jaderné energetiky v ČR měly a mají na rozvoji regionů dotčených v souvislosti výstavbou a provozem nových jaderných zdrojů stejný zájem jako Vy, představitelé Třebíčska.

Ohledně nabízené spolupráce na rozvoji regionu dotčeným výstavbou nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany a otázky souvisejících dopadů, rád sděluji že jsem Vám v této věci i se svými kolegy kdykoli k dispozici. Opravdu si velice si vážím, že občané třebíčského regionu trvale vyjadřují vysokou podporu jaderné energetice a výstavu v Dukovanech si přejí. Vždyť v oblastech výstavby silnic, obchvatů, zajištění ubytování a poskytování služeb v období výstavby, ale i problematiky personálních kapacit již spolupracujeme a účinnou podporu Ministerstva průmyslu a obchodu jsem Vám potvrdil při našich setkáních v Třebíči. Moji kolegové zabývající se jadernou energetikou na Ministerstvu průmyslu a obchodu tyto věci v rámci své kompetence řeší a jsou připraveni jak Vám, tak Vaším prostřednictvím občanům regionu kdykoliv poskytnout aktuální informace a řešit jejich požadavky a dotazy.

Dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaši dlouholetou podporu jaderné programu, která brzy vyústí do tolik očekávaného rozhodnutí. Věřím, že Vaše podpora po rozhodnutí bude stejně tak intenzivní jako doposud, jelikož ty hlavní fáze přípravy výstavby nás na obou stranách teprve čekají.

S pozdravem

Jozef Síkela

 

Dopis z Úřadu vlády ČR

 

Vážená paní předsedkyně, vážení páni předsedové, vážený pane starosto,

z pověření předsedy vlády reaguji na Váš e-mail ze dne 19. června 2024 ve věci výběru

dodavatele jaderných bloků v Dukovanech. Děkuji Vám za zaslání Společného prohlášení k výběru dodavatele jaderných bloků v Dukovanech. Vláda provede výběr tohoto dodavatele a rozhodne během tohoto léta, tak abypříprava výstavby bloků EDU 5, případně i EDU 6 probíhala dle schváleného harmonogramu. V současnosti vláda řeší nejen samotnou výstavbu nových jaderných bloků, ale také související poměrně významné dopady na region. Dne 7. února 2024 se věnovala přípravám

projektu dostavby nových jaderných bloků v Dukovanech z pohledu nezbytné úpravy dopravní infrastruktury tak, aby jednak umožňovala přepravu nadrozměrných komponent a dalších stavebních komodit a aby kapacitně zvládla také přepravu zaměstnanců stavby z míst jejich ubytování a další požadavky, které s sebou tak velká investiční akce přináší. Potřebná opatření si vyžádají do roku 2034 celkem 13,54 miliardy korun. Už letos bude vyčleněno z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 160,68 milionu korun a prostředky budou alokovány jak Ředitelství silnic a dálnic, tak i dotčeným krajům, Středočeskému, Pardubickému a Kraji Vysočina. Pro další roky se počítá i s finančními prostředky pro Jihomoravský kraj. 19. června 2024 vláda při svém výjezdním zasedání v Havlíčkově Brodu projednala informaci

o aktuálním stavu zpracování Vámi zmiňované Socioekonomické studie Dukovany 2024, která má být dokončena do konce září 2024 a má za cíl posoudit přínosy a rizika výstavby dostavby jaderné elektrárny Dukovany na socioekonomický rozvoj dotčeného území v čase. Jsem přesvědčen, že společným úsilím a konstruktivní spoluprací vlády a dotčených krajů se podaří zvládnout tento náročný úkol, jakým bezesporu v minulosti dlouho odkládaná příprava výstavby nových jaderných bloků je.

 

S pozdravem

Ing. Jakub Kajzler

hlavní poradce předsedy vlády

ředitel odboru

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany