MENU x
Zasedala Rada Energoregionu 2020

Zasedala Rada Energoregionu 2020

červenec 2020

Ve čtvrtek 9. července zasedala Rada Energoregionu 2020 na zámku v Rosicích.

V úvodu poděkoval předseda Vladimír Měrka odcházejícímu řediteli jaderné elektrárny Miloši Štěpanovskému za dosavadní spolupráci.  Předseda Občanské bezpečnostní komise Aleš John seznámil členy s činností komise a také informoval o provozu jaderné elektrárny.

 

Příprava nových jaderných bloků

Bude to téměř rok, kdy ministerstvo životního prostředí udělilo kladné stanovisko EIA pro výstavbu nových jaderných zdrojů v Dukovanech. „Bylo to první důležité razítko. Na dalším pracujeme. Aktuálně probíhá proces umísťování se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a souběžně s tím dokončujeme dokumentaci k územnímu řízení. Územní řízení pro až dva jaderné bloky chceme zahájit v červnu 2021 a do konce roku 2021 získat územní rozhodnutí,“ přiblížil Martin Uhlíř, ředitel pro přípravu výstavby a realizaci nových jaderných bloků. Na konci letošního roku bude vypsané výběrové řízení na dodavatele výstavby nových Dukovan. Dva roky budou mít odborníci z ČEZ na to, aby vybrali nejvhodnější firmu. Poté bude vyjednána a následně podepsána smlouva a začne se se samotnou výstavbou.

„Paralelně bude český stát vyjednávat v Bruselu. To, že Česká republika bude podporovat strategickou stavbu jako je jaderná elektrárna, musí vše projednat u Evropské komise. Jedná se o tzv. notifikaci. Evropská komise musí potvrdit, že se nejedná o nepovolenou státní podporu z pohledu unijního práva. Bude to dlouhý proces, který poběží zhruba dva roky a Českou republiku čekají náročná vyjednávání. Jsem přesvědčen, že se podaří proces zdárně zvládnout,“ sdělil Martin Uhlíř.

 

V červenci podepíše vláda smlouvu s ČEZ

V nejbližších dnech se má podepsat smlouva mezi státem a ČEZ.  Je to vyvážená smlouva, státu poskytuje jistotu, že u nás bude včas postavený nový zdroj elektrické energie po odstavení uhelných elektráren, dále je v ní ze strany státu možnost ovlivnění, kdo bude dodavatelem výstavby, tím si český stát bude hájit svoje bezpečnostní zájmy.  V krajním případě smlouva umožňuje státu strategickou stavbu jaderné elektrárny převzít.  

Pro ČEZ to přináší vyšší jistotu pro budoucí investici a při garanci státu za úvěr potom nižší výrobní cenu elektřiny pro všechny. Zmíněná smlouva obsahuje detailní rozpočet a je tam obsažen i závazek rozvoje pracovních míst na straně ČEZ. Aktuálně pro společnost Elektrárna Dukovany II pracuje cca 70 odborníků a kapacita se bude navyšovat až na 160 do roku 2024. Další stovky pracovních míst budou vznikat na straně dodavatelů.

Je důležité připomenout, že se český stát přihlásil k tom být do roku 2050 uhlíkově neutrální. K tomu velmi významně přispěje výroba z jádra, protože to patří ke zdrojům, které neprodukují CO2.

 

Provoz současných a budoucích bloků

Dalším tématem byla diskuze o dlouhodobém provozu jaderné elektrárny na dobu 60 let.

Do obnovy dílčích částí jaderné elektrárny se investuje ročně 1-1,5 miliardy. V dlouhodobých plánech počítá Jaderná elektrárna Dukovany s navýšením investic až na 2,5 miliardy. Vedení elektrárny má zmapováno až do roku 2030, co je potřeba vyměnit tak, aby byl zachovaný bezpečný provoz. Členové Rady Energoregionu se dotazovali na plán souběhu provozu současných bloků a těch budoucích. Důležité je podle nich zachování kontinuity výroby a postupné nabíhání nových zdrojů. Předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš vznesl připomínky a námitky k prodloužení životnosti na 60 let provozu stávajících bloků. Navrhl konstruktivní řešení v tom, že se sejdou zástupci expertní komise Energetického Třebíčska se zástupci Energoregionu 2020 a členy Občanské bezpečnostní komise s vedením Jaderné elektrárny Dukovany. Na této schůzce záležitosti dlouhodobého provozu společně projednají.

 

Dopravní infrastruktura související s výstavbou

Neméně důležitým tématem bylo řešení dopravní infrastruktury. Rosice a především Ivančice se potýkají s nadměrným dopravním zatížením už nyní. Obce v regionu tak volají po vybudování obchvatů stejně jako se děje na Vysočině. Energetické Třebíčsko iniciovalo pracovní jednání s hejtmanem Bohumil Šimkem už vloni na podzim. V Brně jednali i zástupci Rosic a Ivančic. Na zasedání Energoregionu se shodli, že i nadále budou intenzivně usilovat o řešení dopravní situace.

 

 

 

 

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany