MENU x
Ing. Aleš John, MBA

Ing. Aleš John, MBA

Studoval na Elektrotechnické fakultě v Brně, poté postgraduální studium UK Bratislava obor Jaderná energetika a životní prostředí. V roce 2004 dokončil studium Prague International Business School s titulem MBA.

Od roku 1974 do roku 1982 pracoval jako fyzik a elektronik nukleární medicíny na OÚNZ v Třebíči. Od roku 1982 zastával funkce provozního, vedoucího odboru Radiační bezpečnosti a náměstka ředitele ve skupině ČEZ Jaderná elektrárna Dukovany. V roce 1998 se stal ředitelem JE Dukovany.

Od roku 2003 byl ve skupině ČEZ na pozici ředitel sekce Organizace a řízení Úseku jaderných elektráren a od roku 2004 do roku 2008 zástupce ředitele Divize výroba ČEZ.

V roce 2005 zastupoval ČEZ ve FORATOM v Bruselu. Od roku 2008 do roku 2013 byl generální ředitel a předseda představenstva ve společnosti ÚJV Řež.

Nyní se věnuje nezávislému poradenství v oboru jaderné energetiky a je předseda OBK JE Dukovany.

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany