MENU x
doc. Karel Katovský

doc. Karel Katovský

Karel Katovský se narodil a bydlí v Třebíči. Studoval na Gymnáziu v Třebíči a poté na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské na ČVUT v Praze. Absolvoval v roce 2001 obor Jaderné inženýrství se zaměřením Teorie a technika jaderných reaktorů. Ve své diplomové práci se zabýval jadernými daty pro pokročilé reaktorové systémy s tekutým palivem a externím neutronovým zdrojem. Mezi léty 2001 a 2005 pracoval na částečný úvazek jako výzkumný pracovník na Oddělení teoretické reaktorové fyziky UJV Řež, a.s., kde se zabýval výpočetními analýzami reaktorových mříží reaktorů VVER a LVR. V roce 2008 dokončil doktorské studium, v rámci kterého strávil více než rok v Laboratoři jaderných problémů ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy. Zde se zabýval jadernými daty pro urychlovačem řízené transmutační systémy (nadějné reaktory budoucnosti pro znovuvyužití vyhořelého jaderného paliva). Mezi lety 2005 a 2012 pracoval na částečný úvazek jako odborný asistent na Katedře jaderných reaktorů FJFI ČVUT, kde vyučoval reaktorovou fyziku a termomechaniku. Od roku 2008 do roku 2012 vedle toho pracoval na částečný úvazek na Elektrárně Dukovany jako vědecký pracovník odboru Výpočty oddělení Fyzika ve ŠKODA JS, a.s. a zabýval se optimalizací palivových vsázek reaktorů VVER-440.

Od roku 2013 pracuje na plný úvazek na Ústavu elektroenergetiky VUT v Brně, kde vyučuje jadernou energetiku, vede bakalářské, diplomové a disertační práce a řeší vědecko-výzkumné projekty. Aktuálně se jeho skupina zabývá problematikou zvyšování bezpečnosti a efektivity inovovaného jaderného paliva a pokračuje ve studiu urychlovačem řízených transmutačních systémů. Výsledky svých výzkumu spolu se svými studenty prezentuje na konferencích a publikuje v odborných časopisech. Na VUT je garantem spolupráce s několika zahraničními univerzitami a ústavy – Joint Institute for Nuclear Research, Uzhgorod National University, Yerevan State University, University of Baroda a Texas A&M University.

Spolu s Václavem Dostálem a Pavlem Záchou z FS ČVUT je jedním z iniciátorů a organizátorů Letní školy jaderného inženýrství, která se koná pravidelně již 9 let a prošlo jí více než 200 studentů ze sedmi českých vysokých škol.

Od roku 2013 je členem Výboru České nukleární společnosti, od roku 2014 členem poradního výboru ministerstva školství pro spolupráci ČR a SUJV Dubna, od února 2016 členem výboru české sítě jaderného vzdělávání CENEN (Czech Nuclear Education Network) a od roku 2016 také členem expertní komise pro jadernou energetiku v rámci sdružení Energetické Třebíčsko.

Kontakt: katovsky@feec.vutbr.cz, + 420 541 14 6233

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany