MENU x
Ing. Petr Sláčala, MBA

Ing. Petr Sláčala, MBA

Vystudoval VUT v Brně, obor výroba, rozvod a užití elektrické energie. V roce 1979

PGS: Výstavba a provoz jaderných centrál, VUT Brno.

MBA: VUT Podnikatelská fakulta - Brno Business School.

 

Profesní kariéru začal v roce 1976 ve společnosti ČEZ - Jaderná elektrárna Dukovany. Od roku 1998 na Jaderné elektrárně Temelín. Od roku 1998 ŽS Brno, a.s. na pozici ředitel divize Elektro a PSV, poté od roku 2000 ředitel závodu Energetické a ekologické stavitelství, ŽS Brno, a.s.

Od roku 2003 výkonný ředitel pro energetické a ekologické stavby a člen představenstva ŽS Brno, a.s.

V roce 2007 ředitel divizezařízení budov Siemens Engineering, a.s. 

V roce 2009 se stal ředitelem EGP Invest, spol. s.r.o. (skupina ČEZ)

Od roku 2016 je poradcem v technických  podnikatelských činnostech (stavebnictví, energetika, elektrotechnika, ekologie)

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany